Hoppa till innehåll

I en debattartikel skriver ST inom Arbetsförmedlingen att Arbetsförmedlingen behöver mer resurser för att öppna fler kontor runt om i landet. Vi menar att det är att lägga fokus på fel frågor. Varken direktiv eller mer resurser hjälper om resultaten uteblir.

Många av Arbetsförmedlingens kontor på mindre orter har länge varit lågt bemannade, en del till och med delvis obemannade. Antalet möten med de arbetssökande har varit få och resultaten i arbetsmarknadspolitiken låga. Det gäller särskilt för de långtidsarbetslösa där endast några få procent har gått över till osubventionerat arbete efter insatser.

Varken direktiv eller mer resurser hjälper om resultaten uteblir

Genom reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer fristående aktörer att utföra de matchande och rustande insatserna, och ersättningen utgå i förhållande till deras resultat. Endast aktörer som lyckas hjälpa de arbetslösa till jobb eller utbildning kommer att finnas kvar på sikt. Aktörerna kommer att konkurrera med varandra med resultat, kvalitet, tillgänglighet och service.

För att säkerställa att de fristående aktörerna finns i hela landet, utan att det uppstår vita fläckar, föreslår vi följande åtgärder:

  • Kraven på vilka tjänster leverantörerna ska erbjuda måste anpassas, till exempel genom att de ges möjlighet att erbjuda sina tjänster på distans när det fungerar
  • Man bör säkerställa att det finns tillräckligt många deltagare i de tjänster som utförs av fristående aktörer. Otillräckliga volymer skapar merkostnader
  • Det bör finnas en geografiskt styrd ersättningskomponent som gör det mer ekonomiskt lönsamt att ge stöd till arbetssökande i glesbygden
  • Man kan arbeta med leveransområdena så att aktörer som etablerar sig i storstäder även måste etablera sig i glesbygden

Varken direktiv eller mer resurser hjälper om resultaten uteblir

Vi håller med ST om att det behövs mer resurser till arbetsmarknadspolitiken, och att fokus bör vara att ge bättre hjälp till långtidsarbetslösa. Men det måste vara resurser som används effektivt och som verkligen minskar arbetslösheten. Fler kontor eller fler anställningsstöd är inte lösningen. Vårt förslag är att de matchande och rustande tjänsterna som utförs av fristående aktörer breddas och att det införs en strategi mot vita fläckar.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Fredric Skälstad, branschchef Utbildningsföretagen

Läs debatten på publikt.se