Hoppa till innehåll

Sajten Upphandling24 har intervjuat Kompetensföretagens ordförande Eva Domanders om hur hon ser på framtiden för vårdbemanning och regionernas kommande samarbete kring upphandling. Domanders är positiv och hoppas på mer vårdsamverkan. -Effekterna av god dialog har blivit tydliga under coronakrisen. Företag, medarbetare, regioner och politiker sträckt sig till det yttersta för att undvika låsningar och, i en anda av prestigelöshet och samförstånd, gemensamt svarat upp mot patienters och medborgares behov. Detta behöver fortgå, säger Eva Domanders.

Resultatet blir en mer planerad kompetensförsörjning, och ett främjande av den svenska modellen

Hon pekar särskilt på de större vårdgivarna som positiva exempel med Region Stockholms ambition att utvecklas som upphandlande myndighet och Västra Götalandsregionen som är på väg att tillmötesgå branschkrav om att slopa karenstid för vårdpersonal.

Hoppas på mer vårdsamverkan

Organisationen ser nu också stora möjligheter att utveckla dialogen med vårdgivarna och där grundliga marknadsanalyser i dialog med leverantörerna för att bedöma behovet av hyrpersonal (vårdkonsulter) på kort, medellång och lång sikt är en central del.

-Dialog under och efter upphandlingen är viktig. Det ger förutsättningar för att utveckla avtalen, tar bort missförstånd och minskar riskerna för överprövningar. Resultatet blir en mer planerad kompetensförsörjning, och ett främjande av den svenska modellen då det ger möjligheten för vårdkonsulter att välja företag med kollektivavtal, säger Eva Domanders.

Läs hela artikeln på upphandling24.se