Domanders: Hoppas på mer vårdsamverkan

Eva Domanders

Ur artikel från Upphandling24 12/10-20

Lägre behov av hyrpersonal under pandemin men också en utveckling mot ökad dialog inom branschen. I en brytningstid för inhyrd vårdpersonal ser Kompetensföretagen förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar.

-Effekterna av god dialog har blivit tydliga under coronakrisen, då företag, medarbetare, regioner och politiker sträckt sig till det yttersta för att undvika låsningar och, i en anda av prestigelöshet och samförstånd, gemensamt svarat upp mot patienters och medborgares behov. Detta behöver fortgå, säger Eva Domanders, som är ordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen.

 

Hon pekar särskilt på de större vårdgivarna som positiva exempel med Region Stockholms ambition att utvecklas som upphandlande myndighet och Västra Götalandsregionen som är på väg att tillmötesgå branschkrav om att slopa karenstid för vårdpersonal.

 

Läs hela artikeln på upphandling24.se