Hoppa till innehåll

Ur artikel från Inköpsrådet den 30/9-20

Trubbiga avtalsvillkor kan göra att externa leverantörer inte blir den stora resurs för att hantera vårdskulden som många regioner hoppas på. Kompetensföretagen varnar för oskäliga hinder som karensregler och ensidigt prisfokus.

-Det finns oskäliga hinder som minskar viljan att delta i offentlig upphandling för vårdbemanning, säger Eva Domanders, ordförande för bransch- och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen.

-Krav på karenstid är en sådan och vi är lite förvånade över att det används så ofta av exempelvis regionerna för det sänder ingen bra signal om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs hela artikeln på inkopsradet.se