Hoppa till innehåll

REPLIK DN DEBATT 20/4. Arbetsförmedlingen mer än någonsin i behov av reform

Bygg inte upp en omfattande statlig administrationsapparat som sedan måste monteras ned när konjunkturen förbättras.

Gör vad som krävs och gör det nu – skicka nya arbetslösa direkt till fristående jobbförmedlare. Reformeringen av Arbetsförmedlingen måste skyndas på så alla som förlorar sin anställning på grund av coronakrisen omgående kan komma tillbaka i arbete.

Heike Erkers och Ursula Berge från Akademikerförbundet SSR är därför helt fel ute i sin debattartikel när de kräver att reformen ska avbrytas. Det finns en betydande risk att deras förslag leder till att en omfattande statlig administrationsapparat byggs upp, som sedan måste monteras ned när konjunkturen förbättras. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera en myndighet eller dess medarbetare.

Gör vad som krävs och gör det nu – skicka nya arbetslösa direkt till fristående jobbförmedlare

I stället bör samarbetet mellan myndigheten och de fristående aktörerna utökas. Ett sätt är att automatiskt anvisa arbetslösa till Arbetsförmedlingens redan upphandlade fristående jobbförmedlare och utbildningsleverantörer.

Genom valfrihetssystem, upphandlade tjänster och dynamiska inköpssystem kan ledtiderna kapas och de arbetslösa ges bättre möjligheter att själva välja lämpliga insatser.

Erkers och Berges förslag om ett återställande av programanslaget till 2018 års nivå är en rimlig utgångspunkt. Skillnaden oss emellan är att vi vill att alla nya resurser ska nå de arbetssökande.

Tjänster som STOM, Stöd och matchning och Rest och kartläggning finns redan på plats. Med dessa får arbetsförmedlarna hjälp att matcha nya arbetssökande mot jobb och med att kartlägga behoven av kompetensutveckling.

Vi ser redan hur Arbetsförmedlingen tillsammans med utbildningsaktörer startar nya arbetsmarknadsutbildningar för att snabbt kunna ge arbetssökande möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft, till exempel vården och gröna näringar.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen handlar om att effektivisera arbetsmarknadspolitiken

Arbetsförmedlingen mer än någonsin i behov av reform

Det är dock viktigt att slå fast att både fack och arbetsgivare står eniga om behovet av mer resurser till den aktiva arbetsmarknadspolitiken, alltså utbildnings- och matchningsinsatser. Erkers och Berges förslag om ett återställande av programanslaget till 2018 års nivå är en rimlig utgångspunkt. Skillnaden oss emellan är att vi vill att alla nya resurser ska nå de arbetssökande.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen handlar om att effektivisera arbetsmarknadspolitiken genom tydligare arbetsfördelning och ökad resultatstyrning. Handläggarnas roll ska renodlas till yrkets kärna – myndighetsutövningen och att fatta beslut om aktiva insatser. Fristående matchnings- och utbildningsaktörer ska utforma effektiva insatser som möter de arbetssökandes behov. De insatser som leder till jobb och utbildning premieras, andra sållas bort.

Det är värt att notera att Arbetsförmedlingen endast använder 5,3 procent av sina förvaltningsanslag, motsvarande cirka 0,5 miljarder kronor, till att fatta beslut om programinsatser. Detta samtidigt som den lediga kapaciteten hos matchningsaktörerna är enorm och tusentals utbildningsplatser står tomma. Reformeringen av Arbetsförmedlingen behövs därför mer än någonsin.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen: