Hoppa till innehåll

EnRival jobbar för att få fler att jobba inom vården

Efterfrågan på personal inom vård och omsorg har ökat kraftigt till följd av covid-19. EnRival har sedan en tid tillbaka arbetat för fullt med att matcha arbetssökande till olika vårdtjänster inom hemtjänst och äldreomsorg. De bidrar helt enkelt genom att få fler att jobba inom vården.

EnRival arbetar med rekrytering, bemanning, omställning och arbetsmarknadsprojekt. Företaget är bland annat en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, vilket innebär att de hjälper myndigheten att få ut arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd ut i arbetslivet eller till studier.

– Vi ligger i frontlinjen vad det gäller att få arbetssökande att komma ut på arbetsmarknaden, men det var ingen som var förberedd på den situation som nu har uppstått på grund av covid-19, säger Kenneth Sjökvist, affärsutvecklingschef på EnRival.

När situationen uppenbarade sig undersökte EnRival vilka behov som fanns hos sina kunder och fick bland annat god kontakt med Malmö Stad. Kommunen hade lagt upp en mycket omfattande annons på sin hemsida att man sökte folk till vård och omsorg.

– Vi tog kontakt med Malmö Stad och förklarade att vi måste kunna göra ett slags snabbspår för våra deltagare med vårderfarenhet att komma ut i arbete. Genom en bra dialog med Malmö Stad så får vi nu ut våra deltagare till jobb inom hemtjänst och äldreomsorg, berättar Kenneth Sjökvist.

Hjälper till genom att få fler att jobba inom vården

Samtidigt som behovet av folk inom hemtjänsten och på äldreboenden är akut, så är det en tuff situation för de anställda som måste vara beredda att möta covid-19 på sina nya jobb. Efter att en deltagare har fått jobbet går man direkt en två-timmars introduktionsutbildning. Vanligtvis brukar det finnas en möjlighet att gå bredvid någon den första tiden på jobbet, men det ansträngda läget gör att det inte längre går. Men det finns bra sätt att fräscha upp sina vårdkunskaper, bland annat på Socialstyrelsens hemsida, där man erbjuder gratis webbutbildningar för personer som ska börja arbeta inom vården.

Vi jobbar hårt för att få ut våra deltagare på arbetsmarknaden

– Vi försöker verkligen ta vårt ansvar och hitta bra människor som kan arbeta i vården och är noga med vårt urval. Malmö Stad är ett exempel där vi har lyckats få till ett bra samarbete, men vi arbetar under liknande former i många andra delar av landet också. Vi har ett ständigt inflöde av deltagare, samtidigt vill vi leverera kvalitet och hitta de som är mest lämpade för vårdarbete, säger Kenneth Sjökvist.

Kommuner och regioner befinner sig också i olika faser vad när det kommer till att hantera covid-19. I Skåne och Malmö så förbereder man sig för att antalet fall kan komma att öka.

– Vi jobbar hårt för att få ut våra deltagare på arbetsmarknaden och till vården. I slutändan handlar det för oss om att ta vårt samhällsansvar, säger Kenneth Sjökvist.