Hoppa till innehåll

Jörgen Mattsson är chef för Lernias bemanningsverksamhet sedan drygt fem år. Han kom till Lernia, som är ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning och bemanning, från tidigare chefspositioner inom installationsbranschen. Vi hjälper individer till egen försörjning, säger han.

– Jag hade mycket liten erfarenhet av bemanning från köparsidan sedan tidigare och tyckte kompetensbranschen verkade intressant.

Kunskaperna och erfarenheterna från de tidigare befattningarna ökar förståelsen för kundernas behov och förutsättningar, något som blir allt viktigare för Lernias många kunder. Företaget finns i hela Sverige från Luleå till Simrishamn och är till stor del inriktad på att hjälpa svensk verkstadsindustri med kompetensförsörjning. Utöver bemanning har Lernia en stor verksamhet inom vuxenutbildning och omställningsverksamhet.

Hjälper individer till egen försörjning

Det övergripande målet för Lernia är att hjälpa individer till egen försörjning. De två benen bemanning och utbildning kompletterar varandra. Ofta går vägen in på arbetsmarknaden via utbildning till uppdrag som bemanningskonsult och vidare till fast anställning hos någon av Lernias kunder. För de enskilda individerna är ofta denna resa betydelsefull.

– Det är viktigt för mig att känna att företaget och våra kunder och medarbetare utvecklas.

Ett lyckat projekt som gjort skillnad för samhälle och individer är det samarbete mellan Lernia, Arbetsförmedlingen och Oskarshamns kommun som kommit att kallas Oskarshamnsmodellen. Målet var att korta tiden det tar för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Istället för de sju år det i genomsnitt tar var målet att klara det på sju månader. Ett mål som nåddes genom målmedvetet samarbete och nytänkande. Oskarshamnsprojektet blev mycket lyckat.

– Jag är målstyrd och gillar att nå tuffa mål och att ha kul på jobbet (kul innebär också kvalitet, utveckling, lönsamhet).

Just nu är konjunkturen god och arbetsgivarna har stora problem att hitta kompetenta medarbetare, vilket gör efterfrågan på Lernias tjänster inom bemanning är hög. De senaste fem åren har omsättningen nästan fördubblats. Attityden till bemanning har också förändrats över tid och blivit mer positiv. Även om branschen mognat betydligt så är industribemanning fortfarande en ung bransch. Privat arbetsförmedling tilläts så sent som år 1993.

– Idag är det accepterat att företagen har en del av sina medarbetare via kompetensföretag. Tidigare fanns en bitvis ganska negativ syn på bemanning, den finns inte kvar längre.

En del av kritiken är grundad på ren okunskap menar Jörgen Mattsson. Det framförs ibland att de som jobbar som bemanningskonsulter inte skulle ha samma anställningsskydd som andra på arbetsmarknaden. Men det är felaktigt:

– Våra medarbetare har samma anställningsskydd som på vilket företag som helst och kollektivavtal. Det är en väldigt viktig uppgift för oss i branschen att reda ut missförstånden kring detta.

Kompetensbranschens samhällsnytta

Inte minst är det viktigt att förklara för både politiker och allmänhet vilken nytta företagen inom kompetensbranschen gör – både för samhället och för de enskilda individer som hjälps in på arbetsmarknaden och till en egen försörjning, menar Jörgen Mattsson.

– Politiker ser nog för lite av den stora potential vår bransch har att öka sysselsättningsgraden. Arbetsförmedlingen gör redan ett stort jobb inom stöd & matchning, men kompetensföretagen skulle kunna bidra ännu mer för att få individer i arbete om detta reformerades.

Även om kundföretagen ser potentialen i extern bemanning och rekrytering så ser Jörgen Mattsson att det även här finns förbättringspotential.

– Vi har inte varit tillräckligt bra på att tydliggöra den totala kostnaden för rekrytering och vad en anställning kostar. Vi gör ett stort jobb som kunderna inte ser när de beställer konsulter av oss. Detta jobb måste jämföras med kostnader som om kunden skött allt ”HR-arbete” in house.

Behovet av de tjänster kompetensbranschen erbjuder beror i stor utsträckning på konjunkturläget men trenden pekar tydligt mot ökad efterfrågan på Lernias tjänster över tid. Företagen efterfrågar hela tiden nya flexibla och kostnadseffektiva lösningar och här kan kompetensföretagen erbjuda lösningar. Bland annat genom utveckling av nya tekniska plattformar.

En sådan är uska.se som utvecklas av Lernias dotterbolag Skillio. Uska är Sveriges största matchningstjänst för baspersonal och arbetsgivare i vården. Den webbaserade tjänsten är enkel och användarvänlig och ger ett snabbt och bra resultat för rekrytering av undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Innovation och nya sätt att förmedla jobb och kompetens kommer att utvecklas vilket Jörgen Mattsson beskriver som en av kompetensbranschens styrkor.

– Vi gör ett jättestort jobb när vi hjälper individer till en egen försörjning.