Hoppa till innehåll

Göran Hägglund blir ny ordförande i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd från den 1 januari, 2018. Han efterträder Erik Åsbrink som lämnar uppdraget efter 9 år.

Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd granskar ansökningar om auktorisation och ger förslag på beslut till Bemanningsföretagens styrelse, som sedan beslutar om auktorisationen ska beviljas. Alla medlemmar i Bemanningsföretagen är auktoriserade.

Bemanningsbranschen bidrar med samhällsnytta på flera plan, dels erbjuder den en unik kombination av rörlighet, trygghet och mångfald för alla parter men den bidrar också till integration.

Ett auktoriserat företag måste uppfylla 12 villkor. Bland annat måste man vara bunden av kollektivavtal, ha ordning och reda i sin ekonomi samt bedrivit bemanningsverksamhet i minst ett år. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i auktorisationsnämnden där fack och arbetsgivare är representerade och ledda av en extern ordförande.

-Jag ser fram emot att få vara med och bidra till att ge branschen en ännu starkare legitimitet. Bemanningsbranschen bidrar med samhällsnytta på flera plan, dels erbjuder den en unik kombination av rörlighet, trygghet och mångfald för alla parter men den bidrar också till integration. Bemanningsbranschen är idag en av de branscher som sysselsätter flest utrikesfödda, det är viktigt för Sverige, säger Göran Hägglund.

Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

-Göran kommer att tillföra nya tankar och perspektiv till nämnden, säger Eva Domanders styrelseordförande i Bemanningsföretagen. Erik Åsbrink har varit en fantastisk ordförande under många år och vi är mycket tacksamma för de arbete han har gjort, avslutar hon.