Hoppa till innehåll

FAQ medlemskap

Vanliga frågor om medlemskap

Hur snabbt kan jag bli medlem?

Om du uppfyller alla villkor kan du bli medlem vid nästa månadsskifte.

Måste jag bli medlem i Almega?

Ja.  Oavsett medlemskapsform blir du medlem i Almega. Om du är branschmedlem behöver du betala ett serviceavtal med Almega. Kostnaden varierar beroende på antal anställda i företaget.  Arbetsgivar- och branschmedlemmar betalar  en medlemsavgift till Almega som bakas in i samma faktura som avgiften till Kompetens­företagen. Avgiften baseras på föregående års lönesummor i ditt företag.

Måste jag bli medlem i Svenskt Näringsliv?

Ja. Kompetens­företagen är medlem i Svenskt Näringsliv. Det innebär att våra medlemmar också blir medlemmar i Svenskt Näringsliv. Kostnaden bakas in i samma faktura som din avgift till Kompetens­företagen.

När kan jag få kollektivavtal?

Du kan teckna kollektivavtal efter att ansökan om inkoppling gjorts, och är dessutom ett villkor för arbetsgivar- och branschmedlemskap.

Inför din inkoppling kontaktas du av en förhandlare/rådgivare hos oss.

Vilka villkor ställs för branschmedlemskap?

Läs mer om

Läs mer om villkoren för branschmedlemskap.

Vilka villkor ställs för arbetsgivar- och branschmedlemskap?

Villkoren för arbetsgivar- och branschmedlemskap kan du läsa här.

Kan jag själv välja vilken ansvarsförsäkring jag vill ha?

Nej, du kan inte välja försäkringsform, men du kan välja försäkringsbolag- eller förmedlare. Läs mer om våra försäkringar här.

Vad betyder ”ordning och reda i ekonomin”?

Man får inte ha skulder hos Kronofogden, man får heller inte släpa efter med skatter och avgifter. Företagets egna kapital får inte understiga hälften av aktiekapitalet. Som medlems­företag får man heller inte ha anmärkning i revisionsberättelsen.

Vilka utbildningar måste jag gå?

Det beror på vilken typ av medlemskap som är aktuellt. I ett branschmedlemskap finns ett krav på att en person på företaget ska ha genom gått en allmän arbetsrättslig utbildning. Den sker i form av ett kortare webbinarium. Den görs på egen hand vid en tidpunkt som passar företaget. Se här för aktuella datum för dessa.

För arbetsgivar- och branschmedlemskap ställs krav på genomgången webbaserad utbildning i avtalen gällande LO-förbunden samt tjänstemanna­avtalet med Unionen och Akademiker­förbunden. Se här för aktuella datum för dessa.

För auktoriserade medlemmar krävs genomgången kollektivavtals­utbildning i LO- och tjänstemannaavtalen enligt ovan samt deltagande i auktorisations­utbildning som sker på plats i Almegas lokaler och som omfattar en dag. Läs mer om dessa utbildningar, och se aktuella datum här

Kan ett utländskt företag bli medlem?

Ja, om de har ett svenskt driftställe. Om man har en stadigvarande plats för affärsverksamhet, kallas det för fast driftställe. Termen driftställe förutsätter någon form av rörelsedrivande verksamhet som anknyter till viss ort eller visst land. Företaget måste även vara registrerat för moms, F-skatt och arbetsgivaravgifter i Sverige. Utländska företag kan dock inte bli auktoriserade.

Vilket kollektivavtal ska jag ha?

Kollektiv­avtalet styrs av företagets bransch- och verksamhetsområde. Om du är osäker på vilket kollektivavtal du ska ha, kontakta någon av våra förhandlare. Du som är branschmedlem behöver inte kollektivavtal.

Kan jag vara medlem i andra bransch­organisationer samtidigt?

Ja, om du har andra verksamhetsområden.

Vad betyder ”svenskt driftställe”?

Att verksamheten bedrivs från, och är skrivet på, en fast adress i Sverige – postbox räcker inte.

Hur många anställda måste jag ha?

arbetsgivar- och branschmedlemskap och för auktorisation krävs minst en anställd. I branschmedlemskapet ställs inget sådant krav.

Vilka avgifter betalar jag i de olika medlemskapen?

Bransch­avgiften är densamma i de olika medlemskapen, kostnaden bakas in i den faktura du betalar till Kompetens­företagen.

Arbetsgivar- och branschmedlemmar betalar även en avgift till Almega, baserat på föregående års lönekostnader i företaget.

Branschmedlemmar betalar en serviceavgift till Almega.

I respektive medlemskap ingår även medlemskap i Svenskt Näringsliv. Betalningen för detta sker via din faktura.

Kan man vara ständig branschmedlem eller förväntas man byta medlemskapsform efter en tid? Det är up

Det är upp till varje enskild medlem. Branschmedlemskapet gör det möjligt att successivt växa in i kollektivavtal och auktorisation.

Skiljer sig kostnaderna för de olika medlemskapsformerna åt?

Medlems­avgiften är kostnadsneutral oavsett medlemskapsform.

Ta steget mot medlemskap idag