Allmänna bestämmelser ABRE – 10 Rekrytering

ABRE-10 används vid rekryteringsuppdrag, dvs. uppdrag som innebär att kunden avser att anställa en eller flera personer som leverantören får i uppdrag att välja ut och presentera för kunden.

Ladda ner
Kategori: