Etiska regler

Kompetensföretagens etiska regler ger dig stöd i den dagliga verksamheten.

 

Kundansvar

  • Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag.

Kandidatansvar

 • Vi gör urval endast utifrån kompetens.
 • Vi utför bakgrundskontroller och tar referenser endast i samtycke med kandidaten.

Klientansvar

 • Vi behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt och delger inte annan utan den enskildes samtycke.

Medarbetaransvar

 • Vi väljer medarbetare endast efter kompetens – inga godtyckliga kriterier.
 • Vi tillämpar anställnings-/arbetsvillkor som avtalats i branschen.

Branschansvar

 • Vi respekterar våra konkurrenters affärsrelationer och söker främja fri och öppen konkurrens genom korrekt och affärsmässigt agerande i förhållande till andras avtalsrelationer.
 • Vi säkerställer underleverantörers och samarbetspartners seriositet.

Partsansvar

 • Vi medverkar till utveckling av kollektivavtal och motsvarande spelregler.
 • Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter.

Samhällsansvar

 • Vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer.
 • Vi verkar för utveckling av samhälleliga regleringar på arbetsmarknaden.