Almegas konkurrensrättsliga riktlinjer

Inom Almega har man tagit fram riktlinjer för vilken typ av diskussion man kan ha inom de olika branschföreningarna när det gäller frågor som berör konkurrensen.

Det är främst frågor kring affären, priserna och olika sätt att möta kunderna som är reglerat. När det gäller löneavtalsfrågor är dessa, för förhandlare, undantagna Konkurrensverkets regler, d v s man har dispens att diskutera detta.

Läs riktlinjerna (pdf)