Så utvecklas kompetens­branschen

I Kompetens­företagens års­rapport kan du se branschens totala omsättnings­utveckling liksom hur stor andel av den sysselsatta befolkningen som arbetar i branschen.

Kompetens­företagens statistik och övriga rapporter

Kvartals­rapportTopp 10Topp 25Års­rapportÖvriga rapporter och presentationer