Års­rapport

 Kompetens­företagen tar fram branschens års­rapport vilken visar branschens totala omsättnings­utveckling liksom hur stor andel av den sysselsatta befolkningen som arbetar i branschen.

Kompetens­företagens statistik och övriga rapporter

Kvartals­rapportTopp 10Topp 25Års­rapportÖvriga rapporter och presentationer