Arbetsmarknad

Dagens arbetsmarknad är i ständig förändring. Få kommer att ha samma jobb i samma bransch fram till pensioneringen. Arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer. Allt detta kräver ökad rörlighet på arbetsmarknaden.