Hoppa till innehåll

Med bemanningsföretag stannar fler i vården; om inte möjligheten att jobba som vårdbemanningskonsult fanns skulle endast var tredje jobba för kommun eller region. Det visar en undersökning av Demoskop utförd på uppdrag av Kompetensföretagen. För SVT Sörmland förklarar Kompetensföretagens ordförande Eva Domanders mer.

Coronapandemin har slitit hårt på den svenska vårdapparaten. Många verksamma har lämnat, eller överväger att lämna sina vårdyrken. Samtidigt är vårdköerna långa och på många håll i landet minskar vårdplatserna.

Med bemanningsföretag stannar fler i vården
-Av de svarande är det bara en tredjedel av konsulterna som uppger att de skulle söka sig till kommun eller region om inte möjligheten att jobba som just konsult fanns. Var femte skulle gå till privata vårdgivare, säger Eva Domanders.

Med inhyrning får regioner och kommuner vårdpersonal till glesbygden, specialister vid behov och vakanser fyllda vid exempelvis semestrar, vidareutbildning, VAB och sjukdom, till en kostnad av mindre än fyra procent av den totala personalbudgeten.

-Enligt Sveriges Kommuner och Regioners egna siffror motsvarade enbart sjukfrånvaro längre än 30 dagar i regionerna, på hel- eller deltid, cirka 7 200 årsarbetare 2019. Motsvarande sjukfrånvaro under 2021 motsvarade cirka 7 800 årsarbetare. Enbart sett till detta är vårdbemanningsföretagen en starkt bidragande faktor till att kompetensförsörjningen i svensk vård fungerar, säger Eva Domanders.

Om undersökningen:
Intervjuerna är genomförda av Demoskop med hjälp av webbenkäter till konsulter som jobbar i Kompetensföretagens medlemsföretag.
Fältperiod: 24/8-20/9 2022
Genomförda webbenkäter: 991
Respondenterna är anonyma