Hoppa till innehåll

Orsakerna till inhyrning i vården är många och skiftande. Ofta handlar det om geografiska parametrar. Det är svårt att rekrytera specialistläkare och sjuksköterskor till fasta tjänster på en mängd orter i landet. Dessutom kan det vara svårt att få
specialistkompetens vid enskilda tillfällen – alla sjukhus kan exempelvis inte ha handkirurger. En annan anledning är för att täcka upp vid frånvaro av de slag som dyker upp på alla arbetsplatser; på sommaren, kring jul, vid vidareutbildning och sjukdom eller när kompetensbristen gör att det saknas sökande till vakanser. 

Fakta om vårdbemanning

Inom den privata sektorn är konsulter vanliga för att få specialistkompetens, ge stabilitet i kompetensförsörjningen eller en möjlighet att snabbt växla upp antalet medarbetare. Dessa behov finns också inom vården. Enligt SKR:s egna siffror motsvarade enbart sjukfrånvaro längre än 30 dagar i regionerna, på hel- eller deltid, cirka 7 200 årsarbetare 2019. Sedan tillkommer till exempel kortare sjukfrånvaro, semester, utbildning, föräldraledighet och byte av arbetsplats. Sjukfrånvaron under pandemiåret 2020 motsvarade cirka 7 500 årsarbetare. Med frånvaron uppstår kvalitetsproblem i vården som långa vårdköer och svårigheter att över huvud taget få träffa en läkare.  Dessa knutar löser vårdbemanningsföretag.

Vill du veta mer om hur vårdbemanningsföretag bidrar till vården ska du läsa här, i Tio fakta om inhyrd vårdpersonal