Hoppa till innehåll

I samband med Kompetensföretagens årsmöte vill jag ta tillfället i akt och sammanfatta året som gått. I en tid av utmaningar, men med stora möjligheter är jag stolt att få leda denna organisation.

Under året har över 180 000 personer någon gång arbetat i kompetensbranschen. Många av dessa är unga, som får sitt första arbete inom bemanning. Andra är utrikesfödda som hittar en väg in i det svenska samhället genom något av våra medlemsföretag. Var tionde var förra året arbetssökande. För dem blir branschen vägen in på arbetsmarknaden.

För många är alltså ett jobb i kompetensbranschen det första jobbet – och för en hel del äldre blir branschen en förlängning på karriären och arbetslivet.

Vi skapar flexibilitet och kostnadseffektiva lösningar för företag som behöver specialister och avancerade tjänster inom tech, ledarskap och ingenjörsområden. För gruv-, skogs- och kemiindustrin är rekryterings- och bemanningsföretag den viktigaste rekryteringsvägen.

Detta visar på vår branschs otroliga mångfald och stora betydelse för svensk arbetsmarknad och ekonomi. Under året omsatte branschen hela 88 miljarder kronor. Bidraget till samhället i form av skatteintäkter var 40 miljarder kronor.

Kompetensbranschens ska stå för 3 procent av sysselsättningen i Sverige

Under det gångna året satte styrelsen ett strategiskt mål: kompetensbranschens ska stå för 3 procent av sysselsättningen i Sverige. Det är en hög ambition – i dag är siffran drygt 2 procent.

Vi måste därför under kommande år arbeta för att förändra bilden av branschen. Våra medlemsföretag förbättrar Sveriges konkurrenskraft och skapar en flexibel och trygg arbetsmarknad. Vi känner till branschens tillskott till vårt lands BNP och skatteintäkter. Vi i styrelsen vet att våra medlemsföretag står för avancerade tjänster. Men nu måste vi se till att fler därute får veta det.

Det finns också utmaningar att hantera. I oktober blir det skarpt läge för 24-månadersregeln i uthyrningslagen. Det kommer att påverka vår bransch avsevärt. Trots dessa utmaningar, är vår väg framåt klar.

Vi tillsammans bidrar till att skapa en dynamisk och inkluderande arbetsmarknad

Till alla medlemmar vill jag understryka att vi ska var stolta över kompetensbranschen, våra företag inom bemanning, rekrytering och omställning får Sveriges kompetenshjul att snurra. Vi tillsammans bidrar till att skapa en dynamisk och inkluderande arbetsmarknad.

Låt oss gemensamt fortsätta arbeta mot våra mål och övervinna de utmaningar vi står inför. Tack alla medlemmar för ert engagemang och ert hårda arbete. Tillsammans gör vi skillnad.

Tack.