Hoppa till innehåll

Publicerad den 25 maj 2021 i Söderhamns-Kuriren .

Långtidsarbetslösheten tycks ha bitit sig fast i Hälsingland. Cirka 6 000 personer är öppet arbetslösa eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är hög tid att prioritera en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger resultat. Nyligen meddelade Arbetsförmedlingen att hälsinge- kommunerna Ljusdal och Ovanåker inte får bli leverantörer av Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning vars syfte är att hjälpa arbetslösa till jobb eller utbildning. Beskedet är bra. För att öka effektiviteten i arbetsmarknadsinsatserna bör kommunerna, istället för att bli jobbförmedlare, fokusera på att skapa en konstruktiv samverkan med de lokala fristående jobbförmedlarna. Kommunerna, Arbetsförmedlingen och jobbförmedlarna har alla intresse av att öka sysselsättningen lokalt. Jobbförmedlarna är även viktiga samarbetspartners för det lokala näringslivet. Genom samarbete i lokala partnerskap skapas ett effektivt system med fler vägar till arbete, utbildning och företagande. Detta ger förutsättningar för att minska arbetslösheten.

Kommunerna, Arbetsförmedlingen och jobbförmedlarna har alla intresse av att öka sysselsättningen lokalt

Almega, där många fristående jobbförmedlare är medlemmar, har tre förslag på hur en kommun bör tänka kring samverkan:

  • Utforma fler vägar från bidrag till arbete. Hur ser målen och kraven ut i de insatser och utbildningar som kommunen har för de arbetslösa som får ekonomiskt bistånd från kommunen? Är de i linje med vad jobbförmedlarna anser behövs för att arbetssökande ska kunna matchas till arbete? Genom aktiv samverkan runt mål och krav för exempelvis SFI, utbildningar och kommunala arbetsmarknadsinsatser kan nya vägar från bidrag till arbete byggas upp
  • Fokusera på den lokala kompetensförsörjningen. Trots en hög långtidsarbetslöshet är det kompetensbrist på arbetsmarknaden. Det blir ett tillväxthinder för företag och skapar kvalitetsproblem, inte minst inom välfärden. En lösning är lokala yrkesutbildningar anpassade utifrån arbetsgivarnas anställningsbehov och bättre vägar till bristyrken. Genom partnerskap kan lämpliga utbildningar, det regionala kompetensbehovet och arbetskraftsförsörjningen tidigt kartläggas
  • Tydliggör kommunens roll som arbetsgivare. Kommunen är inte sällan den största lokala arbetsgivaren med stort behov av personal. I rollen som arbetsgivare och därmed mottagare av arbetsmarknadspolitiska insatser behöver kommunen agera transparent och behandla alla jobbförmedlare likvärdigt. Kommunens egen arbetsmarknadsförvaltning behöver få ett tydligt uppdrag.

Förebilder där lokala partnerskap mellan kommun och jobbförmedlare finns redan i dag, exempelvis i Gävle där bland annat dessa tre punkter står på dagordningen. Vi uppmanar kommunerna i Hälsingland att göra likadant. Ett fördjupat samarbete är en förutsättning för att fler arbetssökande får rätt stöd att hitta arbete eller utbildning. Först när kommuner och jobbförmedlare samverkar kommer arbetslösheten i Hälsingland att kunna pressas tillbaka.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör, Kompetensföretagen 

Andreas Åström, näringspolitisk chef

Almega Fredric Skälstad, branschchef, Almega Utbildningsföretagen