Hoppa till innehåll

Kompetensbranschen i Sverige har haft fler år av tillväxt eftersom branschen växer i takt med arbetsmarknaden. Det har inneburit att mycket stora grupper kommit i arbete tack vare branschen.

Ingen högkonjunktur varar dock för evigt. Därför har vi frågat våra medlemsföretag hur en lågkonjunktur skulle påverka dem och deras medarbetare. Vi har pratat med några av våra ledande företrädare för ett antal större medlemsföretag om deras erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer och om vilka tankar de har kring en möjlig kommande lågkonjunktur.

Den här rapporten redovisar deras erfarenheter. Synpunkterna är ett underlag för att diskutera hur såväl arbetsmarknaden i sin helhet som kompetensbranschen specifikt, kan rusta sig inför den nedgång som förr eller senare kommer.