Hoppa till innehåll

Den ökade e-handeln till följd av coronapandemin har knuffat på Lernia i digitaliseringsresan, och  kompetensförsörjningen sker nu digitalt för säkerhetens skull.

Till skillnad från många andra branscher har tillväxttakten inom lager och logistik inte stannat av i området runt Eskilstuna. Snarare har en ökad e-handel till följd av pandemin gjort att Lernia har påskyndat utvecklingen av smittsäkra rekryteringssätt.  

– Det har skett många etableringar inom lager och logistik i området de senaste åren och de företagen växer. Behovet av medarbetare har därför varit ganska stort lokalt i Eskilstuna och Strängnäs. Trots pandemin och omställningen till digitala arbetssätt, har vi kunnat fortsätta att bidra till kompetensförsörjningen. Tack vare kompetenta medarbetare på kontoret och ute hos våra kunder, har vi kunnat anpassa oss bra till de förutsättningar som vi och många andra måste förhålla oss till just nu, säger Hanna Karlsson, platschef på Lernias kontor i Eskilstuna som arbetar med bemanning och rekrytering i Södermanland 

Säkerheten först 

Utgångspunkten har sedan coronapandemins start varit att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer fullt ut. Det viktigaste för Lernia är att kunder, kandidater och medarbetare ska känns sig trygga i möten och på arbetsplatsen. 

Vi får mer tid över till kvalitetssäkring, kundvård och konsultvård

Lernia har arbetat med digitalisering en tid. Distansarbetet har tagit arbetet med digitala verktyg till nästa nivå och samtidigt ökat acceptansen för det. Inom rekrytering och bemanning har det till exempel inneburit att Lernia nu helt gått över till webbintervjuer.  

– När processerna blir snabbare levererar vi också rätt kandidater snabbare. Vi får mer tid över till kvalitetssäkring, kundvård och konsultvård, förklarar Hanna Karlsson,   

Digital rekrytering här för att stanna 

– Bemanningsbranschen är generellt sett väldigt anpassningsbar. Vi har ett mindset med oss som gör oss väldigt snabbfotade. Kombinationen av det och tidigare erfarenheter från situationer då vi har behövt ställa om snabbt, tror jag har underlättat för oss nu under pandemin. Vi har gjort anpassningar till den rådande situationen och kundernas ändrade behov, berättar Hanna Karlsson.  En lärdom från denna tid är att det har gått mycket bättre än väntat att sköta arbetet hemifrån. De digitala arbetssätten ser därför ut att vara här för att stanna och vidareutvecklas. 

Faktaruta
Företagsnamn: Lernia
Verksamhet: Bemanning och rekrytering, vuxenutbildning, omställning, matchning och karriärväxling
Vision: Lernia bygger människor. Människor bygger framtiden. På så sätt skapar vi tillsammans ett bättre samhälle och stärker Sveriges konkurrenskraft.
Närvaro: Lernia finns över hela landet. 
Antal anställda: 2 797 anställda (Q3 2020)
Webbplats: Lernia