Hoppa till innehåll

För att kunna hjälpa så många som möjligt av dem som förlorat jobbet på grund av coronapandemin dubblade bemannings- och omställningsföretaget Aventus sin medarbetarstyrka inom coachning på sex veckor. Det var en gedigen uppgift, men tillsammans lyckas medarbetarna fortsätta stötta arbetssökande på bästa sätt i en tuff tid.

– Det är en väldigt speciell tid och vårt fokus är självklart att rusta oss så vi kan coacha så många som möjligt. Det som skedde under våren var både krävande och utmanande men med rätt fokus och information gick det faktiskt. Flera av oss i företaget fick ställa om. Istället för våra ”vanliga” arbetsuppgifter la vi tiden på att coachningsverksamheten skulle orka, berättar Klaes Ekmark vd på Aventus.  

Flera av oss i företaget fick ställa om

En annan förutsättning för att kunna ställa om och stötta arbetssökande på bästa sätt var också ett bra och effektivt samarbete med TSL Trygghetsfonden. I gemensamma prognosmöten fick Aventus tydlig bild av  var i landet de behövde sätta in extra resurser för att kunna hjälpa så många som möjligt. Under förändringsresan såg även Aventus över sina checklistor och började arbeta med andra typer av verktyg. Allt för att kandidaterna skulle få samma service trots den pågående pandemin.  

– Jag är väldigt glad över att vi redan var rustade för en omställning av den här magnituden.  Våra kandidater är helt beroende av att vi är professionella, effektiva och fokuserade när de kommer till oss för att finna tillbaka till arbetsliv, studier eller annan sysselsättning. Vi hade redan innan krisen hade uppgraderat oss digitalt. Det underlättade för alla medarbetare att tillsammans skapa ett nytt sätt att arbeta för att uppfylla vårt viktiga uppdrag, berättar Klaes Ekmark.  

Snabb omorganisation för att stötta arbetssökande

Sedan fick it-, marknad- och ekonomiavdelningen släppa de löpande delarna i sitt arbete för att fungera som support till omställningsverksamheten. När verksamheten gick från fysiska möten med kandidaterna till att hela processen sköttes digitalt, behövde omställningsverksamheten allt stöd för att i sin tur stötta kandidaterna. Sedan är det tydligt att en helt digital process inte är optimalt för alla. Men i det nya normala finns det lärdomar att dra av det digitala arbetssättet. Alla möten kräver inte  att man ses.  

– Pandemin i sig har inneburit att många har drabbats, vilket vi hela tiden har med oss. Men den har också tvingat oss att utvärdera hur vi jobbar. Det har inneburit en hel del förbättringar som i slutändan kommer våra kandidater till gagn. Så på så sätt kan man se några ljuspunkter i allt det här, säger Klaes Ekmark.