Hoppa till innehåll

SVT har idag sänt ett flera regionala inslag kring vårdbemanning under pandemin. Där framgår att inhyrning av läkare har minskat medan det motsatta gäller för sjuksköterskor.

Kompetensföretagens styrelseordförande Eva Domanders kommenterar läget här.

De regionala inslagen bekräftar hur det brukar se ut med varierande behov av inhyrning – det geografiska läget och vid toppar. I Norrbotten har man till exempel jobbat internt för att förbättra arbetssituationen för den egna personalen.

På sina håll räknar man med en ökad inhyrning av vårdpersonal i syfte att lösa vårdskulden.

– Vi är ett komplement till den ordinarie vården eller en del av lösningen. Som en strategisk HR-partner skapar vi hållbara kompetensförsörjningslösningar där vårdpersonal inte finns, vilket är fallet på många ställen i landet. Med en kommande brist på läkare och sjuksköterskor så hjälper vi till där det behövs. I slutändan är det patienternas rätt till en god och säker vård som är det viktigaste och där är vi en del av lösningen, säger Eva Domanders.