Hoppa till innehåll

Anna Granevärn, primärvårdschef Region Jämtland Härjedalen, Lars Gunnar Björk, controller och Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör skriver att ”för samma pris som en stafettläkare kan vi ha 1,9 egenanställda distriktsläkare”. Varför anställer de då inte bara egna läkare? Det enkla svaret är kompetensbrist. Över hela landet råder brist på både läkare och sjuksköterskor. Då erbjuder de inhyrda medarbetarna tillgång till trygg och säker vård samt avlastning för de hårt pressade ordinarie medarbetarna. Regionerna uppfattas inte som attraktiva arbetsgivare och har därför svårt att behålla och locka till sig medarbetare. I vår konsultundersökning ser vi att det vanligaste svaret på varför man arbetar som konsult är att ”jag kan välja tid och arbetsplats” följt av ”jag vill ibland ha ledigt i längre perioder”, på tredje plats kommer ”jag vill ha högre lön eller andra förmåner” (2019).

Då erbjuder de inhyrda medarbetarna tillgång till trygg och säker vård samt avlastning för de hårt pressade ordinarie medarbetarna

Regionerna uppfattas inte som attraktiva arbetsgivare

I dag lämnar många medarbetare vården och de som jobbar som konsulter gör det för att det ofta är enda sättet de kan stanna i yrket.

Regionerna måste förbättra villkoren för medarbetarna. Enligt Ekot rapporterade vårdsektorns medarbetare 200 fall av en hopplös arbetsmiljö under 2019. En rekordhög ökning på bara fem år.

Skälen till anmälningarna är ökad arbetsbelastning, mer stress och slimmade scheman. Något som är extra tydligt i Region Jämtland Härjedalen där man krävt utökad arbetstid. Det är den här utvecklingen som bidrar till att många väljer att lämna vårdyrket.

Det är dags för ansvariga politiker och tjänstemän att en gång för alla ta tag i de brister som finns inom regionernas organisation och ledning. Vi föreslår att regionerna börjar samverka med andra aktörer och gör ett antal åtgärder:

Det behövs en långsiktig och strategisk planering av kompetensförsörjning, smartare och flexiblare schemaläggning, större lyhördhet gentemot befintliga medarbetare och vid rekrytering samt en bättre löneutveckling – dessa är kompetensbranschens expertområden.

Vi, som representerar auktoriserade medlemmar i Kompetensföretagen, samarbetar gärna med regionerna kring de här frågorna för att få ordning och reda i vården. Vi är inte problemet, vi är en del av lösningen.

Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen