Kompetens­företag är förutsättningen för att reformen med etableringsjobb ska lyckas

Arbetsförmedlingens senaste siffror visar att arbetslösheten stiger för femte månaden i rad. 25 000 fler är nu öppet arbetslösa jämfört med samma period förra året. Nu krävs det krafttag för att människor inte ska hamna i permanent arbetslöshet. Överenskommelsen om etableringsjobb måste snabbt komma på plats och bemanningsföretag släppas in.

Arbetslösheten bland utrikesfödda är fem gånger så hög som bland inrikes födda och ligger idag på 19,5 procent. Att i det läget vägra den bransch som enligt forskning* är en av de starkaste integrationsmotorerna att vara en del av reformen är en dålig idé. Idag är var femte person som jobbar i bemanningsbranschen utrikesfödd. Utan oss riskerar satsningen på etableringsjobb att bli ytterligare en verkningslös arbetsmarknadsinsats. Väljer man att ställa specialisterna på rekrytering av utrikes födda utanför, kommer vi inte i närheten av den effekt som skulle kunna nås, om våra seriösa medlemsföretag omfattades av reformen.

Kompetensföretagens drygt 700 auktoriserade medlemmar erbjuder kollektivavtal och tillsvidareanställningar som huvudregel, vilket innebär att konsulterna har precis lika trygga anställningar som alla andra på arbetsmarknaden. Under 2019 sysselsatte dessa företag 260 000 personer varav 70 000 utrikes födda. För dem blir konsultrollen ett sätt att etablera sig långsiktig på arbetsmarknaden.

Vi hoppas att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark nu står fast vid Januariavtalet och släpper in bemanningsföretag i etableringsjobben. Endast då kan reformen bli effektiv.

*) Vilka företag bryter utanförskapet bland utrikes födda? Sven Olof Daunfeldt, Handelns forskningsinstitut, 2019