Hoppa till innehåll

Johan Enfeldt och Lisa Pellings rapport kritiserar vårdbemanning. De hävdar att hyrpersonal leder till ökade kostnader, sämre kontinuitet och arbetsmiljö. Men det är tvärtom. De inhyrda är kostnadseffektiva eftersom de träffar fler patienter. Skälet till bristande kontinuitet är kompetensbrist, medan de inhyrda bidrar till bättre patientsäkerhet och arbetsmiljö eftersom de avlastar den redan stressade ordinarie vårdpersonalen.

Kostnadsökningarna har flera skäl, ett ökat vårdbehov samt dyra, otillåtna direktupphandlingar i kombination med kompetensbrist. Regionerna kan inte behålla eller locka till sig nya medarbetar eftersom de inte uppfattas som attraktiva arbetsgivare. I vår medarbetarundersökning (2019) ser vi att det vanligaste svaret på varför man arbetar som konsult är att ”jag kan välja tid och arbetsplats” följt av ”jag vill ibland ha ledigt i längre perioder”, på tredje plats kommer ”jag vill ha högre lön eller andra förmåner”. Här har regionerna mycket att lära av våra medlemmar.

Vårt råd till regionerna har länge varit att de måste ha vassare och mer relevanta upphandlingar, anpassade till deras specifika behov

För att klara det ökade vårdbehovet och minska kostnaden föreslås personalpooler. Den här typen av pooler har historiskt sett haft högre kostnader och sämre leveranssäkerhet. Att leverera rätt konsult, vid rätt tillfälle till en rimlig kostnad är en konst som våra medlemmar behärskar.

Däremot håller vi med om att upphandlingar av vårdtjänster är ett problem. Vårt råd till regionerna har länge varit att de måste ha vassare och mer relevanta upphandlingar, anpassade till deras specifika behov. Ställa höga kvalitetskrav, sluta med lägstaprisupphandlingar, genomföra kontinuerliga uppföljningar och införa en styrning som gör det omöjligt att handla utanför ramavtal. Idag köper regionerna tjänster av leverantörer som inte är auktoriserade vilket kan betyda att konsulterna inte omfattas av kollektivavtal. Våra medlemmar är seriösa och erbjuder 100% trygga anställningar.

Branschen samarbetar gärna med regionerna kring de här frågorna för att få ordning och reda i vården. Vi är inte problemet, vi är en del av lösningen.

Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen
Patrik Eidfelt, tf förbundsdirektör Kompetensföretagen