Hoppa till innehåll

Idag är det kollektivavtalets dag, och de som har jobb med kollektivavtal har skäl att fira. Avtalen garanterar bra tjänstepension, försäkringsskydd vid sjukdom och olyckor, och rätt till omställning om man blir arbetslös. Detta är verkligheten för alla Sveriges inhyrda konsulter, eller bemanningsanställda, som jobbar i våra medlemsföretag eftersom alla våra medlemmar har kollektivavtal. Att närmare 100 procent omfattas av kollektivavtal gör också att arbetarrörelsen behöver uppdatera sin bild av inhyrning och inse att konsultjobbet är ett sätt att utveckla den svenska modellen. Och fler konsulter är vägen till fler fackmedlemmar

Att närmare 100 procent omfattas av kollektivavtal gör också att arbetarrörelsen behöver uppdatera sin bild av inhyrning

Inhyrning är en naturlig del av arbetsmarknaden idag, och de 85 000 anställda i våra medlemsföretag är en del av den svenska modellen. Fack och arbetsgivare har tillsammans utformat avtal där de inhyrda har trygga anställningar med försäkringar och förmåner. Det har gjort jobbet som inhyrd mer attraktivt: idag ser vi inhyrda vd:ar, HR-chefer och ekonomidirektörer. Flest anställda har våra medlemmar inom industrin och inom lager och logistik, där kollektivavtalade anställningar erbjuder trygghet, bra löner och utveckling.

Fler konsulter är vägen till fler fackmedlemmar

Framväxten av branschen är en möjlighet för arbetarrörelsen, som snart samlas för socialdemokratisk kongress i Örebro. Vi resonerar så här: när grupper som står utanför arbetsmarknaden får en anställning som konsult får de kollektivavtal och, på LO-området, en lön som beräknas utifrån genomsnittet på kundens arbetsplats. Dessa grupper får därmed en förankring på arbetsmarknaden och förutsättningar att gå vidare i arbetslivet. Att branschen har så hög täckningsgrad för kollektivavtal innebär också att tillväxten främst sker i högproduktiva jobb, och att lycksökare och oseriösa företag får svårare att slå sig fram. Allt detta ligger i linje med arbetarrörelsens långsiktiga mål för Sveriges utveckling.

Svenska bemanningsföretag är unika med sitt system med långa uppdrag vilket ger långa anställningar. Det har gett förutsättningar för sunda och förutsägbara avtal om inhyrning vilket har skapat en ökad total sysselsättning i Sverige. Den modellen är inte given. Runt om i Europa görs försök att öka den sociala tryggheten i arbetslivet även när konkurrenstrycket från omvärlden innebär ständiga förändringar. Men att motverka inhyrning, istället för att som i Sverige utveckla och samverka kring bemanning, har varit en återvändsgränd. Vårt medskick till den kommande socialdemokratiska kongressen är därför detta:

  • Se branschen som en aktör som kan förbättra integrationen av nyanlända och arbetslösa, och samtidigt öka tryggheten genom kollektivavtal.
  • Branschen ger grupper, som tidigare varit uteslutna från arbetsmarknaden, anställning med kollektivavtal, det ger en goda möjligheter för ökad facklig organisering.
  • Att värna stabila och långsiktiga anställningar innebär också att värna kollektivavtalade arbeten i bemanningsföretag.

Goda förutsättningar för den svenska inhyrningsmodellen är detsamma som att stärka hela den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen