Hoppa till innehåll

Med hjälp av tv-sänd reklamfilm tar Region Gävleborg strid mot inhyrd sjukvårdspersonal under parollen ”för att du ska känna dig trygg och känna igen oss som arbetar här”. Inlägget kan även uppfattas som en brasklapp till regionens patienter eftersom de samtidigt får veta att ”utfasningen av hyrpersonal kan innebära ökade väntetider”.

Region Gävleborg har stora problem med tillgängligheten i vården. Utan bemannings- och kompetensföretags insatser skulle patienterna få ännu sämre tillgänglighet. Att regionen har svårt att behålla och locka till sig nya medarbetare eftersom de inte kan erbjuda tillräckligt attraktiva villkor och arbetsmiljö är så klart beklagligt. Men i stället för att ta itu med problemen lägger regionen nu sitt krut – och pengar – på att i en kampanj kritiserar de som går in och stöttar på platser och tider där regionen inte själva klarar av att sörja för bemanningen. Men vårdens problem kan inte skyllas på konsulterna. Konsulter är mycket kostnadseffektiva eftersom de träffar betydligt fler patienter per dag än regionernas egna läkare. Det beror på att den inhyrda personalen alltid på plats för att ge vård eftersom de inte vabbar, är på semester eller på utbildning.

Att sluta anlita konsulter kommer alltså inte att ge en tryggare vård till patienterna, tvärtom. Färre vårdkonsulter skapar bara ökade väntetider – på bekostnad av patienterna som får vänta på diagnoser och behandling. Självklart ska Region Gävleborg i första hand bedriva sina verksamheter med egen fast anställd personal. Men med den kompetensbrist som råder kommer behovet av medarbetare som kan åta sig vikariat på kortare eller längre tid att finnas kvar under en lång tid framöver.

Färre vårdkonsulter skapar bara ökade väntetider – på bekostnad av patienterna

Vi som representerar auktoriserade kompetensföretag kan fungera som en långsiktig strategisk partner till sjukvården. Många av de problem som vården har är inom de områden som kompetensbranschen är experter på. Det handlar till exempel om långsiktig, strategisk planering av kompetensförsörjning, rekrytering, smartare och flexiblare schemaläggning samt större lyhördhet mot befintliga medarbetare. Tillsammans kan vi även ta fram vassa, relevanta upphandlingar, anpassade till de olika regionernas behov. Det är när vi samarbetar som vi kan få ordning och reda i vården, inte när medarbetare ställs mot varandra.

När vi samarbetar kan vi få ordning och reda i vården

Region Gävleborgs kampanj löser inte regionens problem och den kommer heller inte göra dem till en mer attraktiv arbetsgivare. Däremot riskerar patienterna att drabbas om medarbetare inte längre upplever att regionen kan erbjuda en acceptabel arbetsmiljö. Det är dags för regionledningen att inse att ett bättre samarbete är det som gynnar patienterna – inte plakatpolitik som sårar de medarbetare som är på plats för att förbättra tillgänglighet och kvalitet.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen
Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen

Läs debattartikeln på gd.se