Hoppa till innehåll

Cecilia Fahlberg presenterar arbetsmarknadsutredningens huvudförslag i en debattartikel i DN. I utredningen finns förslag om att de mervärden som externa utförare bidrar med i förhållande till att utföra motsvarande verksamhet i egen regi behöver identifieras.

– Att utreda vad de externa leverantörerna bidrar med är bara slöseri med tid. Vi vet att redan idag är våra medlemmar mer effektiva än Arbetsförmedlingen. De har, till skillnad mot AF, väl upparbetade kontakter med näringslivet och de är experter på att matcha den kompetens som arbetsgivarna eftersöker, de gör det snabbt och de gör det kostnadseffektivt. AF har fått många chanser att lösa sitt uppdrag men trots ökade resurser sjunker resultaten och arbetsgivarnas förtroende för myndigheten är lågt, säger Patrik Eidfelt tf förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Framtidens arbetsmarknad kräver en renodlad Arbetsförmedling

Kompetensföretagen har tagit fram rapporten ”Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning” tillsammans med Almega och Utbildningsföretagen. I den beskriver man hur Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att både myndigheten och den förda politiken effektivt ska kunna leverera goda resultat så att både arbetslösa och arbetsgivare får den hjälp som krävs på dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad. I rapporten beskrivs även hur ersättningsmodellen för de privata aktörerna behöver utformas för att säkra att även de personer som är längst från arbetsmarknaden får det stöd de behöver.

– Vår modell för hur Arbetsförmedlingen bör reformeras bygger på att renodla Arbetsförmedlingens uppdrag och ge ett ökat uppdrag till de privata matchningsaktörerna. Det är en mycket mer progressiv modell för dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad, avslutar Patrik Eidfelt.