Hoppa till innehåll

 

Efter socialminister Annika Strandhälls uttalande i SVT den 26/9 om att ”Landstingen måste vara solidariska med varandra i att bryta ryggraden på hyrbranschen”, begärde Bemanningsföretagen ett möte med ministern för att beskriva vad vårdbemanning tillför svensk vård. Idag ägde mötet rum på socialdepartementet.

– Det var ett positivt samtal tycker jag, säger Eva Domanders, Styrelseordförande på Bemanningsföretagen. Vi hade en bra dialog om hur vi kan samarbeta framåt och stötta landstingen med att få till bättre upphandlingar, bättre resursplaneringen och kontinuitet. Redan 2011 såg vi att vårdresurserna skulle komma att öka med anledning av pensionsavgångar med mera, då var landstingen inte redo att ta vår hjälp. Jag hoppas att vi nu är i ett läge där de är redo att låta oss vara strategiska partners och på så sätt bidra till att effektivisera vården.

-De auktoriserade vårdföretagen är en del av lösningen för landstingen, vi kan bidra med ordning och reda inom vården, säger Eva Domanders.

Under mötet presenterade Bemanningsföretagen aktuell statik för vårdbemanning samt kring kostnaderna för inhyrda medarbetare i vården. Inhyrning är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla vård och det bidrar också till en jämnare fördelning av vårdresurser i landet. Man bad också ministern om tre konkreta saker:

 • Sätt samman en arbetsgrupp med representanter från departementet, myndighet och övriga relevanta parter, som ska hantera frågor som rör sjukvårdens kvalitet, kontinuitet och långsiktiga hållbarhet.
 • Ge ett uppdrag till upphandlingsmyndigheten att ta fram ett kunskapsstöd till landstingen när det gäller kompetensupphandlingar
 • Digitaliseringen av IVO behöver påskyndas.

  • Fakta vårdbemanning:
  • Vårdbehovet har ökat snabbt med fler som behöver vård och en åldrande befolkning.
  • Stor kompetensbrist råder, särskilt inom psykiatri och allmänmedicin
  • Under 2016 köpte regioner och landsting vårdbemanning för 4,6 miljarder, men bara 39 % av inköpen gjordes av auktoriserade bemanningsföretag.
  • Landstingen har inte tagit höjd för det ökande behovet i sin planering och budgetering
  • Var tionde sjukhussäng står tom p.g.a. bristande bemanning
  • Inhyrning av medarbetare står för 3,6 procent av vårdens totala personalkostnader
  • Den totala personalkostnaden för hälso- och sjukvård 2016 uppgick enligt SKL till 128 miljarder. 96,4 procent av dessa kostnader går till att direktanställda i landstingen.
  • Drygt 2 procent går till inhyrning via upphandlade ramavtal.
  • 1 procent går till köp utanför ramavtal i direktupphandlingar. 
  • 5 500 personer uppskattas vara helårsanställda inom vårdbemanning. Den största gruppen är sjuksköterskor, men här finns även t ex läkare, undersköterskor, psykologer, chefer, assistenter och administratörer
  • 60 procent av de bemanningsanställda har tackat nej till anställning hos kund
  • Nio av tio anställda inom vårdbemanning trivs på jobbet och skulle rekommendera det till andra
  • 100 procent av alla medarbetare i auktoriserade bemanningsföretag har kollektivavtal