Hoppa till innehåll

Tillsyn vid överträdelser

Som medlem behöver man bland annat följa våra etiska regler.  Som auktoriserad medlem ska man därutöver följa våra auktorisationsvillkor. Syftet är att stödja en sund affärsmoral, vilket medverkar till att hålla förbundets och branschens anseende högt.

Bryter man mot de etiska reglerna och/eller inte följer de uppsatta auktorisationsvillkoren kan det leda till  åtgärder, vilka beror på överträdelsens art och omfattning. Beslut fattas av Kompetens­företagens styrelse, och sker på rekommendation antingen av det branschetiska rådet eller auktorisationsnämnden.

Läs om mer om respektive tillsynsprocess samt anmälningsförfarande nedan.