Allmänna bestämmelser rekrytering (ABRE – 10)

ABRE – 10 är avsett att användas när ett bemanningsföretag får i uppdrag att välja ut och presentera kandidater för kunden då kunden avser att anställa en eller flera personer. ABRE – 10 innehåller mindre revideringar i bestämmelserna i förhållande till sin föregångare ABRE – 04 samt nya bestämmelser för frågor som inte behandlats tidigare, så som immateriella rättigheter, sekretess och personuppgifter.

Ladda ner (svensk version) 

Ladda ner (engelsk version) 

Läs gärna mer om våra allmänna bestämmelser.