Hoppa till innehåll
Handslag mellan två personer

Allmänna bestämmelser

Standardavtal som ger tydlighet och underlättar avtalsprocessen

Kompetensföretagens allmänna bestämmelser (standardavtal) finns för personaluthyrning, omställning, rekrytering och tjänsteuppdrag. De är anpassade efter branschens speciella förutsättningar och har sedan många år en stark ställning i Sverige. De allmänna bestämmelserna är anpassade till de regler om personuppgiftshantering som gäller enligt GDPR. Att använda de allmänna bestämmelserna kanske är det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter. De underlättar avtalsprocessen och minskar transaktionskostnaderna. Kompetensföretagens allmänna bestämmelser finns även på engelska.

Du hittar de allmänna bestämmelserna i Kompetensföretagens webbutik.

Frågor och svar om Kompetensföretagens allmänna bestämmelser (standardavtal)

Vad är allmänna bestämmelser/standardavtal?

Allmänna bestämmelser, eller standardavtal, är formaliserade avtalsvillkor som reglerar vanligt förekommande frågor för olika avtalssituationer. Ett standardavtal är ett komplement till det enskilda avtal som tecknas och det enskilda avtalet behöver anpassas efter situationen och de specifika förutsättningarna som är för handen. För att de allmänna bestämmelserna ska bli gällande måste man hänvisa till standardavtalet i fråga och alla parter i avtalet ska även känna till vad som anges i detta. Hänvisa till de allmänna bestämmelserna i fråga i skrift för att undvika otydligheter och oenighet om vad ni kommit överens om. Det är viktigt att motparten känner till innehållet i standardavtalet så se till att bifoga de allmänna bestämmelserna med det enskilda avtalet.

Vad är Kompetensföretagens allmänna bestämmelser?

Kompetensföretagens allmänna bestämmelser är ett antal standardavtal framtagna av Kompetensföretagen utifrån branschens specifika förutsättningar. De allmänna bestämmelserna finns för avtalssituationerna personaluthyrning, omställning, rekrytering och tjänsteuppdrag. Du hittar och kan läsa mer om i vilken situation du kan använda respektive standardavtal här.

Vad händer om man sprider dem vidare?

Dessa standardavtal är framtagna av Kompetensföretagen och kan fritt nyttjas som grund för avtalsförhandlingar och biläggas avtal. Däremot är det förbjudet att mångfaldiga Kompetensföretagens allmänna bestämmelser enligt lagen om upphovsrätt (1960:729). Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom exempelvis kopiering, tryckning, duplicering eller genom mellanlagring elektroniskt

Hur får jag tillgång till de allmänna bestämmelserna?

De är tillgängliga kostnadsfritt för Kompetensföretagens medlemmar i webbshopen. Icke-medlemmar kan ta del av dem genom att prenumerera på dem mot en årlig kostnad av 5 000 kronor, läs mer här.

Hur länge gäller prenumerationen?

Prenumerationen är årlig.

Patrik Eidfelt

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 37 +46 72 512 69 37 E-post

Läs mer