Allmänna bestämmelser personaluthyrning (ABPU – 10)

Allmänna bestämmelser personaluthyrning, ABPU – 10, kan användas vid uthyrning av personal för att utföra arbete som hör till kundens verksamhet under kundens kontroll och ledning. Dessa allmänna bestämmelser är tänkt att användas för den stora majoriteten av bemanningsföretagens personaluthyrning, och ersätter allmänna bestämmelserna ABPU-04. Kompetensföretagets tjänst och ansvar har specificerats till ansvar för urvalsprocessen och tillhandahållande av uthyrd person. Kundföretaget ansvarar för uthyrd person såsom för egen anställd. Därigenom har bemanningsföretaget i ABPU – 10 ett ansvar i enlighet med svensk rätt och andra nordiska länders avtal på området och i förhållande till ABPU – 04 har man fått en större tydlighet i ansvaret.

I ABPU – 10 har skett en del förändringar i bestämmelserna jämfört med ABPU – 04. Nya bestämmelser har införts för frågor som inte reglerats tidigare och ansvaret har anpassats till motsvarande ansvar som i Almegas avtal rörande tjänsteleveranser.

Ladda ner (svensk version) 

Ladda ner (engelsk version) 

Läs gärna mer om våra allmänna bestämmelser.