Allmänna bestämmelser personaluthyrning (ABPU – 10)

ABPU – 10 kan användas vid uthyrning av personal för att utföra arbete som hör till kundens verksamhet under kundens kontroll och ledning. ABPU – 10 är tänkt att användas för den stora majoriteten av bemanningsföretagens personaluthyrning. ABPU-10 ersätter allmänna bestämmelserna ABPU-04. Kompetensföretagets tjänst och ansvar har specificerats till ansvar för urvalsprocessen och tillhandahållande av uthyrd person. Kundföretaget ansvarar för uthyrd person såsom för egen anställd. Därigenom har bemanningsföretaget i ABPU – 10 ett ansvar i enlighet med svensk rätt och andra nordiska länders avtal på området och i förhållande till ABPU – 04 har man fått en större tydlighet i ansvaret.

I ABPU – 10 har skett en del förändringar i bestämmelserna jämfört med ABPU – 04. Nya bestämmelser har införts för frågor som inte reglerats tidigare och ansvaret har anpassats till motsvarande ansvar som i Almegas avtal rörande tjänsteleveranser.

Ladda ner (svensk version) 

Ladda ner (engelsk version)