Hoppa till innehåll
Uppåtvända handflator med yes och no skrivet i respektive

Steg 4 – Beslut

Auktorisationsnämnden går igenom varje medlems­företags ansökan om auktorisation. Nämnden lämnar därefter rekommendation för beslut till Kompetens­företagens styrelse.

Beslutsunderlag

Granskningen som utförs inför auktorisation är lika omfattande oavsett om det är fråga om en första granskning eller en årlig granskning. När auktorisationsansökan är komplett,  förbereds ärendet till  Kompetens­företagens auktorisationsnämnd . Denna sammanträder nio gånger per år. Nämnden lämnar därefter en rekommendation till Kompetens­företagens styrelse om auktorisation ska beviljas, fråntas eller avslås. Information om beslut kommer alltid via mejl.

Bordläggning av ansökan

Om ansökan inte är komplett kan auktorisationsnämnden besluta om bordläggning. Då informeras medlems­företaget om orsaken, och får möjlighet att komplettera ansökan, som då tas upp i nämnden igen. En auktorisationsansökan kan endast bordläggas tre gånger. Om den fortfarande inte kan kompletteras i den grad som krävs, avslås ansökan. Om företaget innehar auktorisation sedan innan, fråntas denna medlems­företaget. Vid avslag eller fråntagande har företaget sex månaders karens. Därefter kan ansökan insändas på nytt, förutsatt att villkoren uppfylls.