Hoppa till innehåll
Förstoringsglas och glasögon ligger på dokument med grafer

Steg 3 – Granskning

Granskningen som utförs inför auktorisation är lika omfattande oavsett om det är fråga om en första granskning eller en årlig granskning.  Grundläggande är att medlems­företaget uppfyller villkoren för auktorisation, och när auktorisationsansökan inkommit och är komplett tittar vi på följde punkter till höger.

I samband med granskning kan ytterligare frågor komma att ställas utifrån underlaget.

Efter färdig granskning och eventuella kompletteringar lyfts ärendet i auktorisationsnämnden som gör sin rekommendation till styrelsen. Det är styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet om medlems­företaget beviljas auktorisation.

 • Kontroll av bolagsform – att verksamheten bedrivs i svensk juridisk person
 • Att företaget utövat verksamhet inom relevant område minst 12 månader
 • Genomgång av årsredovisning:
  – att det finns en ren revisionsberättelse
  – att aktiekapitalet är intakt
 • Kreditupplysning genom Creditsafe
 • Att företaget säkerställt att underleverantörer är momsregistrerade, erlägger skatter och avgifter samt omfattas av underleverantörsförsäkring – detta krav säkerställs via inlämnad ansökan samt via stickkontroller
 • Att företaget har kollektivavtal och tecknat relevanta avtalsförsäkringar
 • Redovisning av bruttolön till Svenskt Näringsliv och Kompetens­företagen
 • Att medlems­avgiften är erlagd
 • Minst en person i ledande ställning ha genomgått Kompetens­företagens särskilda auktorisations­utbildning – om personen slutar ska ny person i företaget genomgå utbildningen
 • Redovisning av bruttolön till Svenskt Näringslivs och Kompetens­företagen
 • Betalning av medlems­avgiften