Steg 3: Granskning

När ansökan inkommit och är komplett – granskas underlaget.

Granskning inför auktorisationen

När auktorisationsansökan inkommit och är komplett tittar vi på följande:

 • kontroll av bolagsform – att verksamheten bedrivs i svensk juridisk person
 • att företaget utövat verksamhet inom relevant område minst 12 månader
 • genomgång årsredovisning:
  – att det finns en ren revisionsberättelse
  – att aktiekapitalet är intakt
 • kreditupplysning genom Creditsafe
 • att företaget säkerställt att underleverantörer är momsregistrerade, erlägger skatter och avgifter samt omfattas av underleverantörsförsäkring – detta krav säkerställs via inlämnad ansökan samt via stickkontroller
 • att företaget har kollektivavtal och tecknat relevanta avtalsförsäkringar
 • redovisning av bruttolön till Svenskt Näringsliv och Kompetens­företagen
 • att medlems­avgiften är erlagd
 • minst en person i ledande ställning ha genomgått Kompetens­företagens särskilda auktorisations­utbildning – om personen slutar ska ny person i företaget genomgå utbildningen
 • redovisning av bruttolön till Svenskt Näringslivs och Kompetens­företagen
 • betalning av medlems­avgiften

I samband med granskning kan frågor komma att ställas.

Nästa steg