Ansökan om årlig granskning

Auktoriserade medlemmar granskas en gång om året. Blir det avslag på ansökan om auktorisation, kvarstår medlemskapet (under förutsättning att medlemsvillkoren uppfylls). Vid avslag underrättar vi företaget skriftligen.

Ansökan

Företaget får ett mejl från oss när det är dags att söka årlig granskning.

Företaget fyller då i blanketten om ansökan om årlig granskning (word) och skickar med aktuella bilagor.

Skicka blanketten och bilagor till Kompetensföretagen, Box 555 45, 102 04 Stockholm.

Granskning inför auktorisation

Granskningen som utförs inför auktorisation är lika omfattande oavsett om det är fråga om en första granskning eller en årlig granskning.

Styrelsen fattar beslut

Kompetensföretagens styrelse fattar det slutliga beslutet om auktorisation ska beviljas och följer vanligtvis auktorisationsnämndens rekommendationer. Har styrelsen en avvikande mening går ärendet tillbaka till auktorisationsnämnden.

Besked

När styrelsen har fattat beslut får du ett skriftligt besked om auktorisationen har blivit beviljad eller avslagen.

Har ansökan bordlagts i nämnden kommer skriftligt besked om att komplettera uppgifter i ansökan.

Om det blir avslag på auktorisationsansökan kommer ett skriftlig besked.

Styrelsen kan också ge er besked om fråntagande av auktorisation och uteslutning. Ni kan också få besked om varning om ni har begått en mindre förseelse som strider mot villkoren för auktorisationen.

Auktorisationen gäller i ett år

Efter ett år ansöker ni igen, om årlig granskning för att få auktorisationen förnyad för ännu ett år.

Om årlig granskning inte söks

Årlig granskning är ett villkor för auktorisation. För att bibehålla auktorisationen måste denna sökas årligen. Inkommer inte ansökan om årlig granskning beslutar styrelsen om fråntagande.