Hoppa till innehåll

Allmänna bestämmelser (ABSS – 10)

Allmänna bestämmelser uthyrning av personal med särskild självständig ställning (ABSS – 10)

ABSS-10 används när bemanningsföretaget ställer en för uppdraget särskilt kvalificerad, självständig person. Exempel på sådan personal är vd, specialistläkare, ekonomidirektör eller liknande kvalificerat arbete. Enligt ABSS – 10 ansvarar bemanningsföretaget, utöver urvalsprocessen och tillhandahållande av uthyrd person, även för hur denne utför arbetsuppgifterna. Bemanningsföretagets maximala ansvar är högre för denna typ av uthyrning än för personaluthyrning enligt ABPU – 10. Genom ABSS – 10 skapas möjligheter för bemanningsföretag att konkurrera med traditionella konsultföretag genom att ansvaret för uthyrd persons arbetsuppgifter är som konsultföretags och man kan då också ta betalt för den större risk som det innebär att ställa kvalificerad personal till kundföretagens förfogande.

Eftersom ABSS – 10 gäller för särskilt självständig kvalificerad person är ersättningsbestämmelserna lite annorlunda än i ABPU-10. ABSS-10 utgår från att priset normalt är fast arvode och vid fast pris finns inte någon rätt till ersättning för bemanningsföretaget vid ändring av kollektivavtal eller vid övertidsarbete med mera. Vidare saknas hänvisning till förtjänstläget hos kunden.

Enligt ABSS-10 ska en särskild instruktion om arbetsuppgifter upprättas.

ABSS – 10 är i övrigt baserat på ABPU – 10.

Att följa de allmänna bestämmelserna är ett krav för medlemskap i Kompetensföretagen, och användandet av de allmänna bestämmelserna är kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan kompetensföretag och kundföretag. Läs mer om dem i Kompetensföretagens webbutik. Om du är medlem kan du dessutom ladda ned de allmänna bestämmelserna gratis. Är du  inte medlem? Då kan du mot en årskostnad skaffa en prenumeration. Du kan också titta på möjligheterna för dig att bli medlem i Kompetensföretagen såklart!