Hoppa till innehåll

Ett nytt auktoriserat företag och fyra förlorar auktorisationen

Vid det senaste mötet med Kompetensföretagens auktorisationsnämnd rekommenderade den ett nytt företag för auktorisation. Det innebär att de uppfyller Kompetensföretagens krav, som att de varit verksamma i minst 12 månader och kan redovisa ordnad ekonomi. Kraven i sin helhet finns du här 

De företag som nu godkänts för auktorisation av Kompetensföretagens styrelse har meddelats detta.  

101 medlemsföretag fick sin ansökan om förnyad auktorisation godkänd.  

Vid auktorisationsnämndens möte lades också fram att fyra medlemsföretag vid granskning inte uppfyller Kompetensföretagens krav, och fick därmed inte behålla sina auktorisationer, enligt beslut från Kompetensföretagens styrelse. På samma grunder fick ett företag avslag på sin ansökan. Vilka företag detta gäller, och grunderna för beslut är inte offentligt. De är dock välkomna tillbaka med ny auktorisationsansökan efter sex månader, när de åter uppfyller Kompetensföretagens krav.  

Kompetensföretagens auktorisationsnämnd leds av Göran Hägglund, och övriga deltagare i nämnden är representanter för Kompetensföretagen, Akademikerförbunden, LO-förbunden och Unionen.