Hoppa till innehåll

Orsakerna till sexuella trakasserier kan en bland annat finna i låg kunskap och osunda strukturer. Ett samverkansprojekt  ska höja medvetandet hos arbetsgivare, chefer och skyddsombud om ansvar för, och möjligheter att, bedriva systematiskt, förebyggande arbetsmiljöarbete kring sexuella trakasserier.  

Enligt rapporten Sexuella trakasserier i arbetslivet från MÄN, en ideell förening som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld, är den ”generella kunskapsnivån angående sexuella trakasserier i arbetslivet begränsad”.  

Den högsta ledningen ska göra klart för organisationen att hos oss råder nolltolerans mot sexuella trakasserier

Maria Morberg, Almega

Både forskning och erfarenhet visar betydelsen av en engagerad ledning i de här frågorna, framhåller Maria Morberg, arbetsmiljörådgivare på Almega. 

– Den högsta ledningen ska göra klart för organisationen att hos oss råder nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det behövs också ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete med information, bland annat om vilka rutiner som gäller om någon medarbetare utsätts för sexuella trakasserier. På det här sättet motverkar man även annan kränkande särbehandling, det får man så att säga på köpet, säger Maria Morberg.  

Makt, gamla vanor och osunda strukturer
– Sexuella trakasserier har ofta sitt ursprung i makt, i gamla vanor och osunda strukturer. Det har blivit bättre men det finns mycket kvar att göra. En stor del av problemen beror på okunskap om vad som är sexuella trakasserier och vad man ska göra om någon drabbas, säger Lisa Rönnbäck på Prevent som är ansvarig för framtagandet av materialet på webbplatsen. 

Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen är tydliga med att arbetsgivaren ska jobba aktivt mot sexuella trakasserier.  

– För bemanningsbranschen gäller det både det uthyrande och det inhyrande företaget. Jag vill uppmana alla att sätta sig in i hur man ska göra, om inte annat så börja med enkäten för att få en bild av läget på arbetsplatsen. Det kan tyckas överflödigt att två arbetsgivare jobbar med samma sak, men det är känt att ju mer man arbetar med frågan, desto bättre resultat når man, fortsätter Lisa. 

Kostnadsfria Kostnadsfri bild av bok, bokbindningar, boksidor Stock foto