Hoppa till innehåll

Kompetensföretagens Årsrapport 2021 visar att omsättningen i de 35 största medlemsföretagen (i denna Årsrapport 34 på grund av en företagssammanslagning under året) uppgick  till 29,4 miljarder kronor. Kompetensföretagens medlemmars totala omsättning under 2021 uppgick till uppskattningsvis 44,1 miljarder kronor. Detta är en ökning från förra året då den totala omsättningen uppgick till uppskattningsvis 37,6 miljarder. Ökningen hänger sannolikt samman med att världen och ekonomin började återhämta sig från coronapandemin.

Fler arbetstillfällen

Att branschen ökat i omsättning från förra året visar sig också i antalet anställda, som även det ökade. Utifrån jämförelser med arbetsmarknaden i stort får vi belägg för att kompetensbranschen är en jobbskapare. Det totala antal personer som någon gång under året som passerade genom branschen uppgick under 2021 till 190 700 personer för Kompetensföretagens medlemsföretag. I fjol var motsvarande siffra 178 900. Antalet årsanställda uppgick till 102 000 personer, vilket är en positiv ökning från fjolårets 88 700. Genom 2021 års uppgifter för det totala antalet sysselsatta i riket samt antalet anställda i branschen kan vi bestämma penetrationsgraden till 1,8 procent. Det finns dock skäl att tro att denna siffra är i underkant.

Läs hela Årsrapporten 2021