Hoppa till innehåll
I denna rapport från HUI Research konstateras att de arbetslösa som är födda i Afrika eller Asien har en större chans att få ett arbete hos företag som är verksamma inom de mer arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna. En av slutsatserna ur rapporten är att om utanförskapet bland de utrikes födda ska minska behöver de de politiska beslutsfattarna inse att det är företagarna som tar anställningsbeslutet. Därför behövs en bredare näringslivspolitik
med förbättrade villkor för de företag som är verksamma inom branscher som anställer arbetslösa ickevästerländska invandrare.