Hoppa till innehåll

Förtroendet för Arbetsförmedlingen har länge varit lågt . Lägst av alla myndigheter enligt SOM-institutet. Väldigt många anser inte ens att Arbetsförmedlingen behövs. Är det möjligt att återställa förtroendet? Vårt svar är ja – om resultaten och kostnadseffektiviteten förbättras. Fler måste helt enkelt få ett jobb. Men under senare år har utvecklingen gått åt fel håll.

Utan tvekan behövs en effektiv Arbetsförmedling i framtiden – men uppenbarligen krävs nytänk och nya arbetssätt. Vi ställer oss därför frågande till Heike Erkers och Ursula Berge från SSR:s ensidigt negativa beskrivning av reformen av Arbetsförmedlingen (SvD 191101). Särskilt som reformen inte ens har påbörjats, det enda som hänt är att analysarbetet har inletts.

Under våren 2020 ska Arbetsförmedlingen börja att prova ut en kommande lösning med konkurrensutsättning och valfrihet. I en försöksverksamhet ska myndigheten testa olika ersättningsmodeller och kontrollsystem. Allt bygger på tjänsten Stöd och matchning (Stom) som har funnits i flera år. Runt om i landet finns ett stort antal seriösa utbildnings- och matchningsföretag med lång erfarenhet av denna tjänst.

Utan tvekan behövs en effektiv Arbetsförmedling i framtiden – men uppenbarligen krävs nytänk och nya arbetssätt

Utifrån försöksverksamheten och internationella erfarenheter ska därefter modellen byggas ut fullt ut under 2021. Eftersom de fristående aktörerna ersätts för deras transparenta resultat kommer det bli väldigt tydligt vilka effekterna blir. Svaren ges direkt.

Från politiskt håll krävs tålamod och uthållighet. Ge reformen tid att landa. Laga det som behöver lagas under resans gång. Med stor sannolikhet måste ersättningsnivåer och andra system justeras med tiden för att fungera optimalt. Se dessutom till att ha höga, transparenta och rättssäkra krav på leverantörerna som deltar i systemet. Då slipper vi oseriösa aktörer.

Men debatten om Arbetsförmedlingens framtid har nu kantrat. Man måste skilja mellan den kommande reformen 2021 och andra faktorer som spelar in redan nu. De stora ekonomiska nedskärningarna av myndighetens förvaltningsanslag och myndighetens interna förnyelseresa har skapat en myndighet som går på knäna.

I sammanhanget är det viktigt att påtala att vi delar SSR:s bedömning att det redan i vårpropositionen borde tillskjutas mer medel till Arbetsförmedlingens arbete med aktiva arbetsmarknadsinsatser såsom stöd, matchning och utbildning.

Vi behöver en mer effektiv arbetsmarknadspolitik

Pengarna som avsatts i budget 2020 kommer inte att räcka för att exempelvis fristående aktörer ska kunna hjälpa fler arbetssökande till arbete och arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsmarknadsutbildningen är ett särskilt sorgligt kapitel. Trots att regeringen har avsatt 281 miljoner mer i budget så presenterade Arbetsförmedlingen nyligen en prognos där de i stället drar ner 38 miljoner kronor på sina planerade utgifter för arbetsmarknadsutbildningar. Detta i ett läge när vi är på väg in i en avmattad ekonomi med rekordstor efterfrågan på arbetskraft, hög arbetslöshet och den lägsta nivån på arbetsmarknadsutbildning sedan andra världskriget.

Men ur samhällets perspektiv är det viktigt att kräva att arbetsmarknadspolitiken är så effektiv som möjligt och att kostnaderna hålls nere

Man ska ha stor respekt för att förändringarna på Arbetsförmedlingen är jobbiga att hantera, särskilt för de som jobbar på myndigheten och som tvingats sluta. Men ur samhällets perspektiv är det viktigt att kräva att arbetsmarknadspolitiken är så effektiv som möjligt och att kostnaderna hålls nere. Vi är övertygade om att på lång sikt kommer fristående jobb- och utbildningsförmedlare att fortsätta att förbättra arbetsmarknadspolitiken.

Det finns ingen anledning att peka finger och placera skuld för den uppkomna situationen. Nu är det dags att riksdag, regering, myndigheter och arbetsmarknadens parter tar ansvar och fokuserar på att få till stånd en bra reformprocess. Debatten måste nu föras i konstruktiv anda om hur reformprocessen ska genomföras. Sverige måste ge de arbetssökande en mer effektiv arbetsmarknadspolitik med aktiva insatser som leder till arbete.

Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation Almega
Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen
Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen