Hoppa till innehåll

Petra Lindomborg äger och driver ett småländskt familjeföretag tillsammans med maken Niklas. Med bas mitt i Jönköpings innovativa Science Park hjälper RekryteringsHuset allt ifrån börsbolag till mindre ägarledda bolag och verksamheter inom offentlig sektor att rekrytera chefer och andra specialiserade tjänstemän. Tyngdpunkten är i och kring Jönköping men kunderna och kandidaterna finns över hela landet. Det är inspirerande att följa personer som utvecklas, säger Petra Lindomborg.

Verksamheten som omfattar rekryteringskonsulter och ett nätverk av underkonsulter är nu inne på sitt sjunde år. Med tiden har RekryteringsHuset utvecklats från ett ganska traditionellt rekryteringsföretag mot en tydlig specialisering på rekrytering av strategisk nyckelkompetens.

– Specialiseringen gör oss mer attraktiva bland både kandidater och kunder. Vi har nu ett starkt varumärke inom vår nisch.

När RekryteringsHuset startade år 2012 hade Petra Lindomborg varit verksam inom kompetensbranschen sedan år 2000, då hon via ett stort börsnoterat företag fick uppdraget att bygga upp företagets lokala bemanning och rekrytering av tjänstemän. Vägen dit gick via tio år inom internationell tillverkningsindustri, vilket gett många viktiga erfarenheter från vad som nu är kundens perspektiv.

Balans i livet och att som entreprenör bygga ett eget företag med fokus på långsiktighet och kvalitet var viktiga drivkrafter som gjorde att Petra Lindomborg valde att starta eget.

– RekryteringsHuset är en form av ”livsstilsföretag”. Vi ska vara det goda ansvarsfulla företaget, en bra arbetsgivare som bidrar till samhället.

Målsättningen är att ständigt skapa ett bättre och mer attraktivt erbjudande till kunderna genom att hjälpa dem att identifiera och attrahera kompetens. Och på så sätt göra skillnad både för företagen och för kandidaterna.

En viktig del i erbjudandet är att förstå kundens rekryteringsbehov. Eftersom rekryteringen är inriktad på specialister och chefer är det viktigt att kunna se och förstå vilken kompetens som kan vara lämplig för kunden i just den utvecklingsfas företaget är inne i. I den processen används strukturerade och kompetensbaserade rekryteringsprocesser samt olika verktyg för att kunna definiera och identifiera kunskap, erfarenhet, personliga egenskaper, förmågor, motivation och potential.

Inspirerande att följa personer som utvecklas

Fokuseringen på kompetens innebär att kandidater stärks som har förutsättningar att lyckas mycket bra när de gått vidare i processen.

– Det är inspirerande att följa personer som växer och utvecklas. Att få positiv feedback om lyckade rekryteringar från kunder och kandidater är oerhört motiverande.

Framtiden ser ljus ut och företaget kommer att fortsätta växa och utvecklas.

Även kompetensbranschen kommer att fortsätta växa, utvecklingstakten kommer accelerera i takt med ökad globalisering, digitalisering och förändrade beteendemönster hos kunder och kandidater.

– Den snabba utvecklingen skapar utmaningar, men inte minst nya möjligheter.

Petra Lindomborg tror att branschen kommer få se mer av större, integrerade samarbeten med kunderna i framtiden. Kundernas behov av en stark kompetenspartner kommer att öka, liksom behovet av nya affärsmodeller, tekniska lösningar och flexibla anställningsformer. Exempelvis ställer den nu framväxande gig-ekonomin nya krav som delvis omformar både arbetsmarknad och rekrytering.

RekryteringsHuset arbetar med rekrytering av nyckelkompetenser. Det är en nisch som ställer höga krav på ett nära samarbete med kunderna. Att coacha och bolla idéer och omvärldsanalyser med kunderna är en viktig del av uppdragen. Något som kräver erfarenhet, stort engagemang och ständig kompetensutveckling.

– Vi är måna om att vara professionella. Vår etiska kompass ska vara ett kännetecken.

Ett av de första auktoriserade inom rekrytering

RekryteringsHuset var ett av de första företagen som Kompetensföretagen auktoriserade inom rekrytering. Auktorisationen innebär en genomlysning av RekryteringsHusets verksamhet – lagar och branschpraxis måste följas, auktorisationen borgar för en hög affärsmässighet.

– Auktorisation var självklart för oss. Den skapar trygghet för kunder, kandidater och medarbetare samtidigt som den säkrar kvaliteten i branschen.

Petra Lindomborg påpekar att det är viktigt för branschen att fortsätta att driva auktorisationen för att vidareutveckla branschen.

– Kompetensföretagen har ett viktigt uppdrag i att upplysa om vad auktorisationen innebär.

Efterfrågan på rekryteringstjänster är hög. Men som den småländska företagaren hon är understryker Petra Lindomborg också vikten av ett gott näringslivsklimat:

– Det måste finnas starka incitament för att starta, äga, driva och utveckla företag, för att vi tillsammans ska kunna utveckla vårt samhälle på ett positivt sätt!