Hoppa till innehåll

Under sina 20 år i kompetensbranschen har Ann Nilsson sett den både utvecklas och mogna. Förändringstakten i branschen är hög och kundernas krav ökar. Men utvecklingen av branschen och företaget Speed Group, där Ann Nilsson idag är verksamhetsansvarig för bemanning, rekrytering och utbildning, är en stark drivkraft i sig.

– Jag gillar när inget av dagen är självskriven på morgonen när jag går till jobbet. Det är roligt att jobba med det oförutsedda.

Kundernas ökade krav på flexibilitet är en daglig utmaning. Speed Group jobbar nära kunderna och erbjuder inga standardlösningar utan unika lösningar för varje kund. I och med att företaget står på flera ben: bemanning, rekrytering, utbildning och logistik kan man möta gamla problem på nya och lite okonventionella sätt. Hälften av företaget är logistiklösningar, med egna logistiklokaler kan man tillgodose kundernas behov genom att kombinera logistik och bemanning.

– Behöver en kund en yta för logistik under en viss tid kan vi lösa det problemet åt kunden, på ett mer djupgående sätt än branschen i övrigt.

Företaget har haft en kraftig tillväxt sedan år 2011 och har nu 1 200 anställda i Borås, som är huvudorten, Göteborg och Stockholm. Ann Nilsson understryker att Speed Group är ett entreprenörsstartat företag och att framgångarna till stor del handlar om att lyssna och förstå kundernas behov. Det har lett fram till en stark tillväxt av personalintensiva samarbeten där helhetslösningar har kunnat erbjudas.

Att jobba i ett företag med tydliga tillväxtmål och en plan för hur företagets tjänster ska kunna växa på marknaden är viktigt för Ann Nilsson.

– När jag var nyutexaminerad socionom år 1996 insåg jag att bemanningsbranschen höll på att omforma HR-funktionen, så jag sökte mig aktivt till de aktörer jag kände till. Det var så jag kom till Lernia som konsultchef år 1999. Där stannade jag i 17 år tills jag började på Speed Group för tre år sedan.

Förändringstakten i branschen är hög

Med ett 20-årigt perspektiv på kompetensbranschen har Ann Nilsson iakttagit en stor attitydförändring. I slutet av 90-talet var fokus på att förklara hur inhyrning av kollektivavtalsansluten personal fungerade. Från fackligt håll var skepsisen stor. Det var inte heller helt enkelt att förklara för produktionschefer poängerna med att hyra in medarbetare. Under 2000-talet förändrades detta.

Nu behöver vi inte längre förklara vad vi säljer för kunderna och med facken har vi ett löpande samarbete och en god relation.

Under tiden branschen mognat så har kunderna utvecklats till duktiga köpare av tjänsterna. Idag är mjuka värden som engagemang och att se kundens utmaningar viktiga. Det som var viktiga värden för kunderna på 2000-talet är idag hygienfaktorer som kunderna kräver.

En del missuppfattningar från branschens barndom lever dock kvar. Så som att bemanning inte ger riktiga jobb.

– Det är fel! De jobb vi erbjuder är lika säkra som vilken anställning som helst. Tänk på en elektriker som åker runt till de som behöver hjälp, det är så bemanning fungerar. Vi har kollektivavtal, att vi inte skulle ha det är en föråldrad missuppfattning som ibland tyvärr lever kvar.

Med tiden kommer dessa felaktiga föreställningar att försvinna. Men det förutsätter en hög etik branschkollegor emellan.

Jag är skolad i en kultur där allt ska tåla genomlysning – det är så man skapar en trovärdig bransch.

Framtidsutsikterna är goda – personalfrågan är alltid central. Förändringstakten i ekonomin är snabb och företagen har svårt att förutse personalbehoven både på kort och lång sikt. Automatiseringen talar lite emot men Ann Nilsson tror på fortsatt tillväxt och att andelen inhyrd personal i Sverige kommer att närma sig andelen i de större europeiska länderna.

– Företagen har en grundbemanning men parerar snabbt skiftande personalbehov genom ett starkt partnerskap med ett bemanningsföretag, som partner levererar vi flexibilitet.

Partnerskapet ger inte bara ökade förutsättningar att parera varierande personalbehov. Tack vare möjligheten att jobba som inhyrd på ett företag ges både arbetstagare och företag möjlighet att närma sig varandra. För de som intresserade av att börja jobba på ett företag är bemanning ett bra första steg.

Lyckats bra med integration

Bemanningsföretag har lyckats bra med integrationen. Så även Speed Group som tack vare sin verksamhet inom tredjepartslogistik, där man sköter logistik åt stora företag, har stora möjligheter att utbilda medarbetare till lager och truckförare. Medarbetarna får träna på yrket i Speed Groups egen logistikverksamhet tills de är redo att ta uppdrag hos externa kunder.

Tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen har Speed Group samarbetat om ett halvårslångt projekt där en dag i veckan varit lärarledd utbildning och fyra dagar praktik.

– De sökande kom från olika yrkesbakgrund. Vi gav dem en handledare var som introducerade dem till logistikverksamhetens olika funktioner. De fick träning och truckkortsutbildning. Efter utbildningen var det många som fick anställning hos oss.

Under sin långa karriär har Ann Nilsson varit med om många fler minnesvärda tillfällen då hennes jobb gjort skillnad för andra människor. Ett sådant tillfälle var när omställningsbolaget hon var vd för arbetade med att hitta nya vägar in på arbetsmarknaden för ett stort antal personer vid en större nedläggning i Sverige.

– Vi lyckades få många i sysselsättning i många nya branscher. Den coachning och stöd vi gav öppnade nya dörrar för många människor. Det var fascinerande och gav många nya perspektiv och insikter om vad man kan åstadkomma om man arbetar tillsammans.

Speed Group, i likhet med andra företag i branschen, ställs inför många situationer där vi förväntas trolla med knäna, säger Ann Nilsson. Så som när en kund vill ha in ny kompetens i en takt som verkar omöjlig.

– Men vi löser det. Vi jobbar nära våra kunder gör allt för att lösa problemen, vi slår knut på oss själva om det behövs, det är häftigt att se.