Hoppa till innehåll

Petter Lundgren älskar sitt jobb och att jobba med människor. Clockwork som han startade för sex år sedan har varit mycket framgångsrikt och har nu ett 70-tal anställda. Omsättningen ökar stadigt och företaget har bland annat utsetts till ett Gasellföretag av Dagens industri. Men alla framgångar syns inte i bokslut.

– När vi anställer någon som står en bit ifrån arbetsmarknaden förändrar vi livet för den personen på riktigt. Tänk att få vara med om det femhundra gånger per år!

Clockwork finns på 15 olika ställen i landet, främst mindre orter i Norrland. Petter Lundgren själv bor och arbetar i Gävle.

– Man vill bo 100 procent där man bor och har sin familj. Långpendling håller inte i längden.

Den insikten går igen i Clockworks affärsstrategi med en tydlig satsning på industriföretag som inte sällan har svårt att hitta kompetent personal till sina verksamheter på mindre orter. Istället för att rekrytera någon utan anknytning till orten, som troligtvis inte blir så långvarig på jobbet av den anledningen, är det bättre för arbetsgivarna att utbilda personer för de arbetsuppgifter man saknar kompetenta medarbetare för.

– Just nu saknas många kvalificerade CNC-operatörer och vi har fyra parallella utbildningar på gång för att möta efterfrågan från kunderna.

Avancerad verkstadsutbildning och kundanpassade utbildningar med yrkesintroduktion i samarbete med kunderna är en viktig del av Clockworks erbjudande. Utöver det hjälper man företag med bred rekrytering, chefsrekrytering och bemanning.

Idag råder kompetensbrist, vilket gör att företag testar nya metoder och grepp, och många har gett upp om Arbetsförmedlingen. Clockwork hjälper dessa företag att skapa och utveckla den kompetens man söker. De personliga egenskaperna står i fokus för rekryteringen. En kandidat som har teknisk förståelse och är arbetsam, punktlig, beredd att jobba skift och pendla rimliga sträckor är attraktiv för arbetsgivare att investera långsiktigt i, och satsa på utbildning och kompetensutveckling av.

– Vi genomförde ett utbildningsprojekt åt ett företag i södra Dalarna och av 20 gick 19 igenom utbildningen. Av dem jobbar 18 personer fortfarande kvar i företaget.

Att de personliga egenskaperna för många jobb viktigare är än språkkunskaper innebär också att det är enklare för relativt nyanlända att ta sig in på dessa delar av arbetsmarknaden.

Clockworks arbetsmodell kräver kunskap om kunderna och deras förutsättningar men också kännedom om den lokala arbetsmarknaden. Tidigare jobbade Petter Lundgren i en stor företagsorganisation. En av lärdomarna därifrån som han tog med sig när han startade eget var att inte bygga stuprör i organisationen.

– Det divisionaliserade företaget fungerar inte på landet. Jag lämnade för att bygga min organisation tvärtom – vi ska mer lyssna på kunderna.

Arbetssättet har lett till täta samarbeten med kundföretagen som i en del fall har lagt ut sin kompetensförsörjning direkt på Clockwork. Gävleföretaget Cibes som tillverkar hissar på export till hela världen har idag ingen kompetensbrist tack vare ett sådant samarbete. Det innebär att Cibes kan fokusera på sin kärnverksamhet. I rådande konjunkturläge är det viktigt för industrin att produktionen inte blir lidande på grund av kompetensbrist.

Kompetensförsörjning är besvärligt även för skolor och såväl kommunala som privata skolor tar nu hjälp av bland annat Clockwork. Hela kompetensbranschen har förändrats som en följd av konjunkturen. Bemanningslösningar ses i mer positiv dager än tidigare. Andelen högt kvalificerade tjänster inom bemanning ökar och kunskapen om att branschen erbjuder kollektivavtal, trygghet och försäkringar sprids. Det har bidragit till att konsultjobb också ses som mer attraktiva av de sökande.

– Branschen är här för att stanna. Vi ser att våra medarbetare och unga vill jobba i mindre fasta former, samtidigt som kunderna behöver mer stabil kompetensförsörjning.

Även om framtiden ser ljus så finns det en del konkreta åtgärder som Petter Lundgren framhåller som viktiga för branschen. En sådan är att ge privata skolföretag rätt att dra av moms på samma sätt som kommunerna får göra. I dag blir kostnaderna direkt 25 procent högre för de privata bolagen eftersom de inte kan kvitta momsen på inhyrda medarbetare.

– Det här är ett stort bekymmer. Skolföretagen har fallit mellan stolarna på grund av vårdföretagens undantag. Än så länge är det ju ganska nytt att skolor har inhyrd personal.

Ett annat behov är reformering av Arbetsförmedlingen. Det finns i huvudsak två anledningar till detta enligt Petter Lundgren. Dels är företagen i kompetensbranschen mycket effektiva i sitt arbete med stöd och matchning.

– Det är dumt att vi inte jobbar mer med personer som står utanför arbetsmarknaden. Clockwork har hittills klarat att hjälpa 77 procent vidare till arbete eller utbildning inom tre månader.

Den andra anledningen är att kompetensmatchningen av nyanlända behöver stärkas. Kommunerna, som tvingas betala ut försörjningsstöd, har ett starkt eget intresse av att få främst nyanlända i sysselsättning. Därför anställer kommunerna egna coacher, vilket minskar Arbetsförmedlingens incitament att arbeta med denna grupp.

– Det är en osund konkurrens att kommunerna anställer egna coacher. Det finns många kvalificerade kompetensföretag som gör detta bättre och är specialiserade på området.

Företag inom kompetensbranschen har mycket att erbjuda både individer och företag.

– Samhällsnyttan kan jämföras med bankers. Kompetensföretagens tjänster fungerar som ett smörjmedel i ekonomin, säger Petter Lundgren.