Hoppa till innehåll

Det var den negativa mediebilden av migration kring den så kallade migrationskrisen år 2015 som fick Andreas König och hans kompanjoner att grunda Just Arrived. Ett företag som tar ett helhetsgrepp på utlandsfödd kompetens och vad den kan tillföra ekonomin och samhället. I fokus står att matcha arbetsgivare och nyanlända med varandra i Sverige. Men man kan också hjälpa personer från Europa och tredje land att hitta en match bland arbetsgivare i Sverige och ansöka om arbetstillstånd. Så sänker de trösklarna på arbetsmarknaden.

– Drömmen är att Just Arrived ska vara en one stop shop för matchning oavsett om du bor i Sverige eller inte.

Just Arrived startade sommaren 2015 som ett volontärprojekt då Andreas König jobbade med digitalisering av HR på Wintergarden Group. Under den perioden kom 163 000 människor till Sverige, samtidig visar SCB:s statistik att de skulle vara svårt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. 40 procent av de som kommer till Sverige inte försörjer sig själva efter 10 år i landet och 20 procent har aldrig haft ett jobb (SCB 2015).

– Då bestämde vi oss för att vi måste göra vad vi kan för att se över jobbsituationen för nyanlända.

Sedan dess har Just Arrived byggt upp en av Sveriges största profildatabaser med utländsk kompetens och skapat en plattform där arbetsgivare och kandidater kan mötas. En mindre men för arbetsgivarna allt viktigare del av erbjudandet är hjälpa till med rekrytering i utlandet. Oftast har uppdragsgivarna en specifik kravprofil och Just Arrived sköter urval och formalia.

Utvecklingen har varit snabb och omsättningen har mångdubblat sedan företaget, med stöd av namnkunniga investerare, blev operativt i september 2016. Från matchning har man mer och mer gått mot att bli ett kollektivavtalsanslutet bemanningsföretag. Idag har man 60–70 konsulter som jobbar ute och nio personer inne på kontoret. Hittills har Just Arrived hjälpt över 500 personer ut på arbetsmarknaden.

Sänker trösklar på arbetsmarknaden

Idag finns en tveksamhet hos många arbetsgivare inför att anställa nyanlända. Språket är det största hindret in på arbetsmarknaden. Men genom att företag som Just Arrived tar på sig arbetsgivarrisken sänks trösklarna och arbetsgivarna blir mer bekväma när de inte låser sig i krångliga kontrakt. Det kan ta lite tid att övertyga men de arbetsgivare som testar blir ofta positivt överraskade, säger Andreas König.

– Målsättningen är att accelerera omställningen till en arbetsmarknad som speglar en betydligt större mångfald.

Andreas Königs och hans medgrundares vision genomsyrar företagets som har som mål att skapa två värden, dels affärsnytta men också social- eller samhällsnytta. Ytterst är det viktigaste inte att tjäna pengar. Just Arrived ska erbjuda sina kunder rätt matchning och service men också ha ett tydligt erbjudande om att bidra med samhällsnytta. Ett mervärde som andra aktörer i branschen har svårare att erbjuda.

Efterfrågan på tjänsterna bedöms växa stadigt. Allt fler företag ställer tydligare strategiska krav på social hållbarhet.

– Hittills har vi i Sverige varit duktiga på att höja miljökraven, nu ser vi att allt fler tala om social hållbarhet och Just Arrived checkar inköparnas boxar.

Hittills har över 500 unika individer som av strukturella skäl står utanför arbetsmarknaden fått jobb genom Just Arrived. En av dem är den första konsulten Zaher Barood, en flykting från Syrien, som efter ett år i Sverige började som kvartersvärd hos Väsbyhem utanför Stockholm. Stegvis har Zaher Barood kommit in i företaget och jobbat sig upp i organisationen. Nyligen kom ett mail från honom i vilket han lade en beställning på en ny konsult.

– Det har varit jättekul att få ha varit med och skapa den verkligheten.

Processer för att hjälpa utrikesfödda till arbete

Utmaningen är att få fler arbetsgivare att våga chansa även om man tvekar, i första hand på grund av osäkerhet kring språkkunskaperna. Fastän en stor del av de stått utanför arbetsmarknaden länge talar god svenska och enklare arbeten kan utföras av personer med en kort tid i landet. Behovet av språkkunskaper varierar från jobb till jobb. Just Arrived graderar därför språkkunskapen hos kandidaterna i fyra steg från flytande till nybörjarsvenska för att underlätta matchningen. Målmedvetet har man byggt en arbetsmodell av de processer och rutiner som fungerar för att hjälpa utrikesfödda in på arbetsmarknaden.

Men matchningen handlar också om att hjälpa företag att rekrytera. Arbetslösheten är idag låg bland inrikes födda, så låg att den arbetslöshet som finns till stor del uppkommer när arbetstagare går mellan olika jobb. Samtidigt är arbetslösheten stor bland utrikes födda.

– Ska man skapa tillväxt i ett företag måste man fiska i en annan damm. Fler och fler kommer att vara tvingade att jobba som vi – med fokus på kompetens bland utrikes födda.

Trogen sin vision om en arbetsmarknad med allt mer mångfald anser Andreas König att det behövs tas ett nytt grepp på vilka värden branschen skapar. Företagen inom kompetensbranschen omsätter runt 35 miljarder kronor och sysselsätter hundratusentals personer, men värdet som skapas är betydligt större än så.

– Vi måste våga vara stolta över det vi gör. Kvantifiera det sociala erbjudandet som kompetensföretagen har till samhället. De värden vi skapar kan vi förmedla bättre. Det finns mycket data och många fina historier att lyfta fram.