Hoppa till innehåll

Med hjälp av broschyrer, reklamskyltar och annonser i sociala medier blåser Region Uppsala till strid mot inhyrd sjukvårdspersonal under parollen ”för att du ska känna dig trygg”.  Tonläget är så högt att de inhyrda medarbetarna känner sig utpekade och kränkta. Regionens kampanj löser inga problem

Region Uppsala har, som många andra regioner, problem med tillgängligheten i vården. Utan bemannings- och kompetensföretags insatser skulle många patienter i Uppsala drabbas av ännu sämre tillgänglighet. Regionen har svårt att hitta medarbetare som vill bli fastanställda och de villkor och den arbetsmiljö som erbjuds är helt enkelt inte tillräckligt bra. Det är beklagligt.

Att sluta anlita konsulter kommer därför inte att ge en tryggare vård till patienterna i Uppsala

Men i stället för att ta itu med problemen lägger regionen nu sitt krut – och pengar – på att i en kampanj kritiserar de företag och inhyrda medarbetare som arbetar hårt för att hjälpa till med att lösa regionens problem. Regionens problem handlar inte om konsulterna. Konsulterna träffar fler patienter än regionernas egna läkare eftersom de alltid på plats för att ge vård. De vabbar inte, de är inte på semester eller på utbildning vilket gör dem till ett kostnadseffektivt sätt att ge tillgång till vård.

Att sluta anlita konsulter kommer därför inte att ge en tryggare vård till patienterna i Uppsala. Det är dessutom direkt oärligt att antyda att den inhyrda personalen inte ger samma trygghet som fast anställd personal. Särskilt som man samtidigt säger sig vilja anställa de inhyrda i egen regi.

Regionens kampanj löser inga problem

Självklart ska Region Uppsala i första hand bedriva sina verksamheter med fastanställd personal. Det är dock svårt att se en snar lösning på den skriande kompetensbrist som råder i många delar av landet.  Behovet av medarbetare som kan åta sig vikariat på kortare eller längre tid kommer att finnas kvar under överskådlig tid.

Vi som representerar auktoriserade kompetensföretag vill vara en långsiktig strategisk partner till sjukvården. Många av de problemområden som vården har i dag är de områden som kompetensbranschens är experter inom. Det handlar till exempel om långsiktig, strategisk planering av kompetensförsörjning, rekrytering, smartare och flexiblare schemaläggning samt större lyhördhet mot befintliga medarbetare. Tillsammans kan vi även ta fram vassa, relevanta upphandlingar, anpassade till de olika regionernas behov. Det är när vi samarbetar som vi kan få ordning och reda i vården.

Det höga tonläge som Region Uppsala nu har kommer inte att lösa några av regionens problem. Däremot riskerar patienterna att drabbas om våra medarbetare inte längre upplever att regionen kan erbjuda en acceptabel arbetsmiljö.

Tillsammans kan vi även ta fram vassa, relevanta upphandlingar

Det är hög tid att regionledningen ser att ett bättre samarbete är vad som gynnar patienterna – inte plakatpolitik som både sårar och delar de medarbetare som är på plats för att förbättra tillgänglighet och kvalitet.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen
Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen

Debattartikeln publicerades i UNT 2019-02-21.