Hoppa till innehåll

Som besökare slås man omedelbart av den välkomnande känsla som genomsyrar Klaras kontorslokaler beläget på höjden vid Västerbrons norra fäste i Stockholm. Vi tas emot av VD Eva Domanders tillika ordförande i Kompetensföretagen.

Det pågår en febril verksamhet bakom varje skrivbord, ändå lyfter alla vi passerar på huvudet och ler mot oss. Vi slår oss ner på Evas lilla men trivsamma kontor för att prata om några av hennes favoritämnen – gigekonomi och kompetensbranschen.

– I vår bransch rör vi oss med väldigt små marginaler – fördomen om att företagen drivs av girighet är inte överensstämmande med verkligheten. Det har aldrig handlat om att konkurrera ut eller ersätta systemet med heltidsanställningar, utan att erbjuda alternativ. Jag vill öka kunskapen om det värde vi tillför.

I rollen som ordförande för Kompetensföretagen ligger Evas fokus på medlemmarna. Hon säger att hennes drivkraft handlar om att skapa möjligheter, att bidra till en rikare arbetsmarknad, med fler anställningsalternativ.

– Vi lever i en alltmer globaliserad, digitaliserad värld med ökad konkurrenskraft, där våra medlemmar för många företag är en förutsättning för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga verksamheter och jag vill gärna fortsätta verka för att stärka det uppdraget då vi finns över hela arbetsmarknaden och bidrar med att ge människor jobb och utveckling.

Hon beklagar att aspekter som medarbetarperspektiv och flexibla anställningsformer sällan lyfts fram när man diskuterar kompetensbranschen. Att själva arbetsformen är något som verkligen efterfrågas av många arbetssökande.

– Alla önskar helt enkelt inte att ha ett nio-till-femjobb. Det är därför ett företag som Klara finns. För att svara mot efterfrågan på anställningsalternativ hos läkare och sjuksyrror.

Precis som många andra i kompetensbranschen, har Eva själv en både spännande och okonventionell resa bakom sig som understödjer hennes ståndpunkt. I unga år jobbade hon som fotograf och var i kultursvängen.

– Att jag utbildade mig till sjuksköterska var från början ett sätt att säkra min försörjning, att ha något stabilt att luta mig emot, säger hon.

Väl färdigutbildad anslöt hon sig till en sjuksköterskejour – hon sökte alltså inte en fast anställning.

– Poängen för mig var just kombinationen, att ha flera ben att stå på, fortsätter hon

Detta var på nittiotalet då uthyrning av sjukvårdspersonal ännu låg i sin linda. Det hon snabbt upptäckte var att hon befann sig i en värld med osäkra anställningsvillkor för den som ville ha en mer flexibel arbetsvardag där det fanns en stelbent syn på inhyrda medarbetare inom vårdapparaten.

– Vården är en hierarkisk institution, och det har funnits ett kompakt motstånd mot den här typen av uppluckrande åtgärder, säger hon.

När uthyrningsföretaget som hon tog uppdrag för, erbjöd henne att börja arbeta med dem var det med andra ord inget svårt val. Eva såg stora möjligheter till förändring och tog sig an utmaningen med öppna ögon. Hon avancerade snart i graderna – under de 21 år som gått sedan dess har hon hunnit med roller som region-, affärschef och slutligen VD.

– För mig har drivkraften varit tydlig från dag ett. Genom att erbjuda alternativa anställningsformer ger vi människor som vill styra över sin egen tid en möjlighet att hitta ett sätt att verka i vardagen.

Kompetensbranschen väg in på arbetsmarknaden

En annan viktig aspekt av arbetet, menar hon, är den språngbräda som ett konsultuppdrag ofta innebär. Genom att komma till kompetensbranschen och prova på arbete inom olika områden, ges medarbetaren möjlighet att hitta in på arbetsmarknaden på ett snabbt sätt. Eva trycker särskilt på de möjligheter som det innebär för dem som har svårast att komma in på arbetsmarknaden – personer med ”ovanliga efternamn” och unga.

– Det finns mycket man kan göra. På Klara har vi tagit fram en rekryteringsprocess med målet att berika mångfalden bland våra konsulter. Bland annat jobbar vi med anonymiserade CV:n. Där har landstinget verkligen en läxa att lära, de är så tröga på att göra omställningen och tänka mångfald!, säger hon med eftertryck.

Hållbarhetsfrågan och socialt ansvar är med andra ord något som hon brinner för, både i sin roll som VD och som ordförande i Kompetensföretagen.

– Kompetensbranschen ligger steget före här, eftersom vi lever på att knyta till oss de bästa. Den meritokratiska aspekten av vårt arbete gör oss naturligt fördomsfria. Den offentliga sektorn borde ta efter oss mer.

I framtiden tror hon att Klara kommer att ha utvecklats ytterligare och blivit ännu snabbare på fötterna. Det kommer att vara lättare för människor att byta karriär mitt i livet,  stödfunktionerna för sådana omställningar kommer att vara fler och mer omfattande. På frågan hur hon fixar att hålla alla bollar i luften och ta fighten med de krafter som vill begränsa bemanningsföretagen, skrattar hon.

– Jag har fyra bröder, jag är van vid att slå mig fram. Nä, skämt åsido. Jag gillar att leda, få med mig människor och skapa möjligheter. Det är i grunden kreativt, det är därför jag aldrig tröttnar.