Hoppa till innehåll

Eva Domanders, styrelseordförande i Bemanningsföretagen blir expert i Socialdepartementets utredning – Styrning för en mer jämlik vård.

Utredningen, som leds av Göran Stiernstedt, och som tidigare kallades – Ordning och reda i vården, har till syfte att bland annat kartlägga och analysera användandet av stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal, i öppenvården såväl som i slutenvården, och lämna förslag på hur en kontinuerlig vård kan främjas genom att användandet av inhyrd vårdpersonal minskas.

– Med vår expertis inom bland annat resursplanering och upphandlingar kan vi stötta landstingen med att få till bättre upphandlingar, bättre resursplaneringen och kontinuitet. Vi vill vara strategiska partners till landstingen och på så sätt bidra till att effektivisera vården, säger Eva Domanders

Gruppen består av: 
Särskild utredare: Stiernstedt, Göran.
Sakkunniga: Friberg, Fredrik, Ståhlberg, Lisa och Wisten, Anne.
Experter: Domanders, Eva, Fredrikson, Rose-Marie, Janlöv, Nils, Karlsson, Ragnhild, Liljeblad, Karin, Mannerheim, Unni, Olsson, Olle, Sylvan, Anders, Söderberg, Sven, Söderdahl, Lars och Zetterström, Jan-Åke. 
Sekreterare: Stjernquist, Annika och Zetterberg, Daniel.

– Jag ser nu fram emot att representera de auktoriserade vårdbemanningsföretagen i den fortsatta processen. Tillsammans skapar vi ordning och reda i vården, avslutar Eva.