Hoppa till innehåll

Under 2018 fyller Bemanningsföretagen 15 år som branschorganisation. Det ger oss möjlighet att blicka både bakåt och framåt över vår verksamhet.

Idag företräder vi företag inom rekrytering, omställning, bemanning, entreprenad och HR. Branschen har vuxit och förändrats och allt färre av våra medlemsföretag identifierar sig idag som ”bemanningsföretag”. Samma utveckling ses globalt där vår internationella och europeiska branschorganisation har bytt namn till World Employment Confederation, WEC, och förändrat sitt varumärke.

Mot denna bakgrund har vi beslutat oss för att göra en förflyttning till ett varumärke som bättre beskriver de företag vi företräder och de tjänster de erbjuder. Under 2017 har ett arbete pågått där vi sammanställt hur våra medlemsföretag beskriver sina verksamheter och tjänster, hur dessa uppfattas och beskrivs av allmänheten samt hur medarbetarna uppfattar branschen. Vi har också bedrivit ett värderingsinriktat arbete om vad vi tycker är viktigt och hur vi bäst når ut med detta som bransch och branschföreträdare. Runt 150 medlemsföretag inom rekrytering, bemanning, omställning, entreprenad och HR-tjänster har varit delaktiga i arbetet.

Under 2018 fortsätter detta arbete och vi kommer att utföra fler mätningar. Vi kommer även att fatta beslut om vilket namn som är lämpligt för oss som branschorganisation. Vi behöver spegla att bemanning är en av flera branscher vi företräder, och att de tjänster som erbjuds har förändrats.

Parallellt med varumärkesarbetet arbetar vi också med att porträttera entreprenörer i branschen och berätta deras historia. Detta kommer under 2018 att beskrivas i en bok. Vi kommer även att berätta mer om de branscher som tidigare varit mindre synliga i vårt arbete och vad som behövs för att vi tillsammans ska skapa ett bättre arbetsliv.

Idag tillhandahålls följande tjänster av våra medlemsföretag:

Omställning: Omställning och arbetsförmedling är växande tjänster i vår bransch. Framöver finns det bred politisk enighet om att fler av Arbetsförmedlingens tjänster ska utföras av privata specialister och branschen förväntas växa även framöver. Bemanningsföretagen auktoriserar omställningsföretag.

Rekrytering: Professionell rekrytering är en växande bransch som arbetar inom allt fler yrken och branscher. Rekryteringsföretag auktoriseras av Bemanningsföretagen.

HR-tjänster: Idag är det inte ovanligt att företag och organisationer anlitar HR-konsulter för att t ex kunna planera kompetensförsörjning och bli mer attraktiva arbetsgivare. Ibland outsourcas hela HR-funktionen. MSP-lösningar är en verksamhetsgren där olika HR- och kompetensleverantörer samordnas av ett MSP-företag.

Entreprenad: Specialiserade bemanningsföretag inom t ex industri, lager och IT utför idag entreprenader där även arbetsledning och resultatansvar omfattas och hela avdelningar ligger hos en extern leverantör. Detta är ofta en gren av företag som också hjälper till med inhyrning och bemanning.

Inhyrning av medarbetare: Bemanningsföretagen fortsätter att auktorisera och organisera bemanningsföretag. Dessa företag förändras dock på olika sätt. Att bemanning fungerar som en rekryteringslösning är allt vanligare. Kraven på kompetens och medarbetare utvecklas och förändras.